Newyddion

Sioned yn dathlu 100 diwrnod yn y Senedd

Mae'n 100 niwrnod ers i fi gael fy ethol yn AS dros Orllewin De Cymru.  Mae wedi bod yn fraint enfawr i fedru codi llais dros bobl fy rhanbarth a hefyd godi materion fel llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau.  Byddaf yn parhau i herio penderfyniadau pan fo angen a dwyn Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif i sicrhau Cymru decach. Dyma rai delweddau sy'n cyfleu fy nghan niwrnod cyntaf yn y rôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw ar yr Ombwdsmon i adolygu penderfyniad am gyn-Arweinydd Cyngor CNPT

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i adolygu’r penderfyniad nad oedd cyn-arweinydd cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Rob Jones, wedi torri Côd Ymddygiad y cyngor.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw am weithredu ar ‘ffordd mwyaf swnllyd Cymru’

Mae Aelod o’r Senedd Sioned Williams wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â lefelau sŵn ar ffordd A465 Blaenau’r Cymoedd rhwng Castell-nedd a Hirwaun.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adroddiad diwedd tymor: Gorffennaf 2021

Mae hi wedi bod yn dymor cyntaf prysur iawn yn y Senedd, yn cynrychioli pobl Gŵyr, Abertawe, Castell-nedd, Aberafan, Ogwr a Phen-y-bont ar Ogwr, fel aelod rhanbarthol dros Orllewin De Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw ar Fwrdd Iechyd Bae Abertawe i ddilyn Byrddau Iechyd eraill a chynnig ail frechiad mewn sesiynau galw heibio

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i agor sesiynau galw heibio brechu Covid i'r rhai sydd angen eu hail ddos o'r frechlyn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad gan Lywodraeth Cymru i lefelau treth Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Mae'r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i Gynghorau fel Castell-nedd Port Talbot sy'n codi cyfraddau treth Cyngor uwch yn gyson.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn beirniadu Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar fethiant gwasanaeth prydau ysgol poeth yn Ysgol Godre’rgraig

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Gyngor Llafur Castell-nedd Port Talbot i ddarparu prydau poeth i blant Ysgol Gynradd Godre’rgraig

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn galw am ailwampio polisi cludiant ysgol am ddim

Mae AS Plaid Cymru, Sioned Williams, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i adolygu’r polisi cyfredol ar gludiant ysgol am ddim.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn llongyfarch Tenis Castell-nedd am gael eu cydnabod gan wobr tenis cymunedol

A hithau’n ddechrau Pencampwriaeth Tenis Wimbledon, mae AS Plaid Cymru dros Orllewin de Cymru, Sioned Wiliams wedi llongyfarch criw o drigolion Castell-nedd sydd wedi mynd ati i adnewyddu cyrtiau tenis y dref ar gael eu cydnabod gan yr LTA (Lawn Tennis Association) yng ngwobrau blynyddol y mudiad fel un o’r Prosiectau Tenis Cymunedol gorau yn y DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams AS yn galw am eglurder gan Lywodraeth Cymru ar ailddechrau gwasanaethau deintyddol

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu ei chynlluniau o ran ailgychwyn gwasanaethau deintyddol arferol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd