Ymgyrchoedd

Dysgu mwy am (ac efallai cefnogi) rhai o'r ymgyrchoedd mae Sioned yn gweithio arnyn ar hyn o bryd fel eich Aelod lleol o'r Senedd.

dentists tools

Ydych chi'n hapus gyda'ch darpariaeth ddeintyddol GIG? Dywedwch wrthyf am eich profiadau, eich pryderon ac unrhyw adborth yr hoffech i mi ei roi i Lywodraeth Cymru.

Cliciwch yma neu ar  y llun i darllen mwy.


Mae llawer o drigolion Pontardawe, Trebannws, Godre’rgraig a’r Alltwen a’r ardaloedd cyfagos yn pryderu am y cynnig ar gyfer ysgol gynradd newydd ym Mhontardawe ar safle presennol Ysgol Cwmtawe. Cliciwch ar y llun i ddarllen mwy.

Cliciwch yma neu ar y llun i ddarllen mwy. 


Grŵp Plaid a celflun iâ yn toddi

Yn y cyfnod yn arwain at Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd (COP26) yn Glasgow, gofynais am eich barn ar gyflwr yr amgylchedd lleol a sut y gall newid yn yr hinsawdd fod yn effeithio arnoch chi. 

Cliciwch yma neu ar y llun i weld canlyniadau'r arolwg.


Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd