Ymgyrchoedd

Dysgu mwy am (ac efallai cefnogi) rhai o'r ymgyrchoedd mae Sioned yn gweithio arnyn ar hyn o bryd fel eich Aelod lleol o'r Senedd.

 

Mae llawer o drigolion Pontardawe, Trebanos, Godre'rgraig ac Alltwen a'r ardaloedd cyfagos yn poeni am y cynlluniau i greu am ysgol gynradd fawr newydd ym Mhontardawe ar safle Ysgol Cwmtawe.  Cliciwch y llun er mwyn darllen mwy.


Grŵp Plaid a celflun iâ yn toddi

Yn y cyfnod yn arwain at Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd (COP26) yn Glasgow, gofynais am eich barn ar gyflwr yr amgylchedd lleol a sut y gall newid yn yr hinsawdd fod yn effeithio arnoch chi. Cliciwch ar y llun i weld canlyniadau'r arolwg.


Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd