Ymgyrchoedd

Dysgwch mwy am (ac efallai cefnogi) rhai o'r ymgyrchoedd mae Sioned yn gweithio arnyn ar hyn o bryd fel eich Aelod lleol o'r Senedd.


Bws

Rwy'n cynnal arolwg defnyddwyr bysiau newydd cyn yr ymgyrch Catch the Bus Month fis Medi hwn. Cliciwch isod i roi gwybod i mi am eich meddyliau neu edrychwch ar ganlyniadau'r hyn a ddywedoch wrthyf y llynedd!

Cliciwch yma i gymryd rhan yn fy Arolwg Defnyddwyr Bysiau 2023 

Cliciwch yma i weld canlyniadau arolwg 2022


sign post

Yn dilyn y llifeiriant diweddar o fyrgleriaethau ac ymosodiadau ar fusnesau lleol yng nghanol tref Castell-nedd rwy’n awyddus i wneud popeth o fewn fy ngallu i wneud canol y dref yn ddiogel ac yn groesawgar i bawb. Rwy’n hynod falch o’n tref fywiog ac ar ôl agor swyddfa ar Stryd Alfred yn ddiweddar mae’n anrhydedd i mi fod yn rhan o’r gymuned, ond fel y gwyddom oll, nid yw heb ei heriau.

dentists tools

Ydych chi'n hapus gyda'ch darpariaeth ddeintyddol GIG? Dywedwch wrthyf am eich profiadau, eich pryderon ac unrhyw adborth yr hoffech i mi ei roi i Lywodraeth Cymru.

Cliciwch yma neu ar  y llun i darllen mwy.


Mae llawer o drigolion Pontardawe, Trebannws, Godre’rgraig a’r Alltwen a’r ardaloedd cyfagos yn pryderu am y cynnig ar gyfer ysgol gynradd newydd ym Mhontardawe ar safle presennol Ysgol Cwmtawe. Cliciwch ar y llun i ddarllen mwy.

Cliciwch yma neu ar y llun i ddarllen mwy. 


Grŵp Plaid a celflun iâ yn toddi

Yn y cyfnod yn arwain at Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd (COP26) yn Glasgow, gofynais am eich barn ar gyflwr yr amgylchedd lleol a sut y gall newid yn yr hinsawdd fod yn effeithio arnoch chi. Ers hynny dwi wedi bod yn gwneud fy nghorau lle bosib i wneud yn siŵr fod yr amgylchedd yn flaenoriaeth bwysig yn fy ngwaith.

Cliciwch yma neu ar y llun i weld canlyniadau'r arolwg.


Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd