Newyddion

Galw i wneud y Senedd yn hygyrch i bobl ag epilepsi ffotosensitif

Fe alwodd yr Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Sioned Williams ar y Senedd i ‘sicrhau ei fod yn hygyrch’ i bobl sy’n byw gydag epilepsi ffotosensitif.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth DG i ddileu Bil Mudo Anghyfreithlon

Heddiw, fe alwodd yr Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams ar Lywodraeth San Steffan i ddileu eu Mesur Mudo Anghyfreithlon “anfoesol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Teuluoedd Gleision ‘un cam yn nes at gael atebion’ – Sioned Williams

Mae AoS Plaid Cymru, Sioned Williams, wedi croesawu’r datblygiad diweddaraf yn yr ymgyrch i gynnal cwest llawn i farwolaethau pedwar dyn a gollodd eu bywydau’n drasig mewn trychineb pwll glo yng Nghilybebyll yn 2011.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i 'achub ein bysiau!'

Yr wythnos hon, fe alwodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Sioned Williams ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddileu cynlluniau i gyflwyno toriadau i wasanaethau bysiau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweithredu i daclo tlodi tanwydd

Fe ailadroddodd yr Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Sioned Williams heddiw ei galwadau ar Lywodraeth Cymru i "weithredu nawr" ar dlodi tanwydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Caru Castell-nedd

Ar ôl aros yn eiddgar am yr ychwanegiad newydd hwn i Gastell-nedd, roedd yn bleser ymweld â Rosa’s Bakery ar eu hail ddiwrnod o fod ar agor. Roedd y croeso cynnes yn gyferbyniad gwych i’r tywydd oer, gwlyb y tu fas. Beth am y bwyd a'r diod? Yn syml, roedd y coffi a croissant ymhlith y gorau rydw i wedi'i gael! Yn bendant mae hwn yn lle gwerth ymweld ag e.

Darllenwch fwy
Rhannu

Skyline Swansea

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi cael gohebiaeth gan etholwyr yn mynegi eu pryderon am gynllun Skyline Swansea ar Fynydd Cilfái, felly es i draw i sesiwn ymgysylltu galw heibio i edrych yn fanylach ar y cynlluniau a siarad â'r rhai sy y tu ôl i'r cynllun.
Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn cefnogi gweithwyr addysg uwch

Yr wythnos hon, fe alwodd AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i lobïo rheolwyr addysg uwch i gyflwyno cynnig teg o ran cyflogau i weithwyr yn gweithio'n y sector ac i wella pensiynau ac amodau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu gweithredu i gwtogi ciwiau fferyllfeydd

Mae AoS Plaid Cymru Sioned Williams wedi croesawu sicrwydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ei fod yn gweithredu ar bryderon a godwyd gan drigolion ynghylch gwasanaethau fferyllol ym Mhontardawe, ond ailadroddodd ei chefnogaeth dros agor trydedd fferyllfa yn y dref fel “rhan allweddol o’r ateb".

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn cefnogi galwadau am amgueddfa yng Nghastell-nedd

Mae Sioned Williams, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi cefnogi galwadau gan y cyhoedd am amgueddfa yng Nghastell-nedd er mwyn arddangos hanes cyfoethog y dref.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd