Newyddion

Colofn: Lladrad Trenau Cymru

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am sut mae San Steffan yn dal i atal bron i £4bn o gronfeydd rheilffyrdd Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Cyfiawnder ar gyfer dioddefwyr sgandal gwaed

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am y sgandal gwaed heintiedig, a pham mae angen cyfiawnder o hyd

Darllenwch fwy
Rhannu

Arolwg Castell-nedd yn amlygu heriau a chyfleon

Mae canlyniadau cychwynnol arolwg Castell-nedd yn dangos “balchder gwirioneddol” yn y dref, ond mae angen clir i gwrdd â heriau

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Y Sgandal o 10 Marwolaeth mewn 3 Mis

Mae Sioned Williams yn ysgrifennu am y sgandal mewn carchar preifat Cymreig

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn mynnu iawndal i chwiorydd o Gwm Tawe

“Rhaid i deuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan y sgandal gwaed heintiedig gael cefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru i sicrhau’r cyfiawnder y maent yn ei haeddu” – Sioned Williams AS

Darllenwch fwy
Rhannu

“Mae angen addysg wleidyddol ar bobl ifanc nid Gwasanaeth Cenedlaethol” – Sioned Williams AS

Y Senedd yn cefnogi galwad am addysg wleidyddol yn ysgolion Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Tata, Port Talbot a Mumbai

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am daith ddiweddar y Prif Weinidog i Mumbai

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymatebion arolwg AS yn “dangos cryfder teimladau lleol” am ddyfodol Castell-Nedd

Mae arolwg a lansiwyd gan Aelod Senedd lleol am ddyfodol Castell-nedd yn dangos bod balchder gan bobl yng nghanol y dref ond bod effaith cau M&S wedi creu pryder

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Dyma y dylai Llywodraeth Cymru fod yn ei wneud am Tata

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am yr sgil-effaith penderfyniad Tata

Darllenwch fwy
Rhannu

Hen safleoedd glo anniogel yn “atgof o orffennol gormesol” i gymunedau Cymru, meddai Sioned Williams AS

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth y DG i dalu tuag at wneud cannoedd o domenni a hen safleoedd glo brig yn ddiogel, fel East Pit yn Nhairgwaith, Castell-nedd Port Talbot

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd