Newyddion

Hen fam-gu AS ar ddeiseb heddwch hanesyddol

“Llais fy nghyn-famau yn galw arna i drwy'r degawdau ac yn ateb fy nghwestiynau” – Sioned Williams AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Academi Sgiliau yn "hollbwysig" wedi ergyd swyddi Tata Steel, medd Plaid Cymru

Aelod o'r Senedd yn rhoi sêl bendith i Ganolfan Ragoriaeth ym Mhort Talbot

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn canmol Clymblaid Enfys am adfer gwasanaethau bysiau

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi llwyddo i sicrhau 42 o gontractau bysiau ar draws y fwrdeistref sirol, gan gynnwys nifer o wasanaethau a oedd wedi’u torri neu eu lleihau yn flaenorol.
Darllenwch fwy
Rhannu

“Tair blynedd ar ddeg o aros am atebion” ar Drychineb Glofa’r Gleision

Sioned Williams AS yn codi pryderon am yr “oedi” i gwest i drychineb glofaol

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Gwasanaethau Mamolaeth Abertawe

Sioned Williams AS, llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb, yn ysgrifennu am yr angen i adolygu gwasanaethau mamolaeth Abertawe i gynnwys lleisiau'r rhai yr effeithir arnynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Dur Tata

Sioned Williams AS yn ysgrifennu bod angen sicrwydd ar weithwyr Tata Steel y byddan nhw'n parhau i allu talu eu biliau eleni.

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Tlodi a PISA

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am y berthynas anhapus sy’n sail i berfformiad ysgolion Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am gynllun swyddi brys ar gyfer Dur Tata

“O Gaerdydd i Gaerfyrddin, mae cymaint o bobl yn cael eu heffeithio gan yr ansicrwydd ynghylch gwaith dur Port Talbot – ac mae angen i Lywodraeth Cymru ddweud wrthym beth maen nhw’n bwriadu ei wneud” meddai Sioned Williams AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lafur ehangu prydau ysgol am ddim i bob disgybl uwchradd sy'n byw mewn tlodi

Mae methiant Llafur i fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru yn effeithio ar allu plant i ddysgu

Darllenwch fwy
Rhannu

“Hynod siomedig” y bydd rhai babanod newydd-anedig yn colli allan ar bwndeli babi “hanfodol”

“Dylai mynd i’r afael â thlodi plant fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Lafur Cymru - fe fyddai i Blaid Cymru” – Sioned Williams AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd