Newyddion

Aelod o'r Senedd Plaid Cymru yn galw ar Lywdoraeth Cymru i weithredu i ddiogelu bysiau

Mae Sioned Williams, AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau i ddiogelu gwasanaethau bws yn sgil pryderon a godwyd gan ei hetholwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Wedi'i weld: y Corryn rafftio’r gors galch prin

Braint gweld y Corryn Rafftio'r Gors Galch prin gyda’i rhai ifanc ger Camlas Tennant

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn llongyfarch Grŵp Cymunedol yng Nghastell-nedd ar Ddiwrnod Hwyl Haf Llwyddiannus

Mae Sioned Williams, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru wedi llongyfarch grŵp cymunedol adnabyddus yn dilyn eu Diwrnod Hwyl Haf llwyddiannus.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn galw am weithredu i fynd i'r afael â baw cŵn ar feysydd chwaraeon

Mae Sioned Williams AS wedi ysgrifennu at Gyngor Castell-nedd Port Talbot yn gofyn iddyn nhw archwilio'r posibilrwydd o osod Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i atal baw cŵn ar feysydd chwaraeon. 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn addo cefnogaeth i ‘Academi Sgiliau’ Port Talbot

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi addo ei chefnogaeth i gynlluniau ar gyfer lansio ‘Academi Sgiliau’ arloesol yn nociau Port Talbot.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Gorllewin De Cymru: “Pleser ac anrhydedd” cael ei hailethol yn gadeirydd grŵp trawsbleidiol hawliau dynol

Mae Sioned Williams AS wedi cael ei hail-ethol yn Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol yn y Senedd am flwyddyn arall.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am sefydlu Comisiynau Gwirionedd Tlodi

Mae’r Aelodau o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru wedi galw ar Gynghorau Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr i ymchwilio i sefydlu Comisiynau Gwirionedd Tlodi (Poverty Truth Commissions).

Darllenwch fwy
Rhannu

Lambastio Bil Mudo Anghyfreithlon Llywodraeth DG

Neithiwr, fe lambastiodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, Fil Mudo Anghyfreithlon arfaethedig Llywodraeth y DG, gan ei labelu yn “annynol” ac “anfoesol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn lansio Arolwg Tlodi Dŵr

Heddiw, rwy’n lansio arolwg newydd i ddysgu mwy am brofiadau fy etholwyr o dalu eu biliau dŵr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am ‘wahardd cŵn o gaeau chwaraeon’

Mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru, Sioned Williams, heddiw wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda chyrff ledled Cymru i wahardd cŵn o gaeau chwaraeon, yn dilyn achosion diweddar o anafiadau erchyll a achoswyd i chwaraewyr gan heintiau o faw cŵn ar gaeau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd