Newyddion

Galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno bwndeli babanod i bawb

Heddiw, fe alwodd AS Plaid Cymru Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno bwndeli babanod i holl rieni newydd Cymru er mwyn eu helpu'n ystod yr argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llongyfarch Cyngor CNPT am gynnydd ‘cyflym’ wrth ddarparu prydau ysgol am ddim ychwanegol

Croesawodd AoS Plaid Cymru Sioned Williams y cyhoeddiad heddiw y bydd £70 miliwn o gyllid ar gael i gefnogi’r cam nesaf o ehangu prydau ysgol am ddim ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru, diolch i’r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru. Aeth yr AoS ymlaen i ganmol Cyngor CNPT am fynd ati’n “gyflym” i weithredu prydau ysgol am ddim yn y fwrdeistref sirol ar ôl ymweld ag ysgol leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn cefnogi hawliau ffoaduriaid

Heddiw, fe lambastiodd yr Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, Lywodraeth Geidwadol y DG am eu hymosodiadau "annynol" ar hawliau ffoaduriaid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 1 - 6 Mai 2023

Wythnos fer wythnos diwethaf oherwydd Gŵyl y Banc ond un brysur serch hynny!

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn cefnogi ein canol trefi

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi ailddatgan ei chefnogaeth dros ganol trefi Castell-nedd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Mae angen i ni siarad am PMDD’ – AS Plaid

Galwodd AS Plaid Cymru Sioned Williams heddiw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sy’n dioddef o Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD), anhwylder hwyliau sy’n ymwneud ag hormonau sy’n effeithio ar 1 o bob 20 o fenywod a'r rhai a ddynodwyd yn fenywod pan gawsant eu geni.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhyfeddfod Resolfen

Yr wythnos diwethaf ymwelais â Neuadd Les Glowyr Resolfen i weld setiau o gynlluniau gan fyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer adfer yr adeilad hanesyddol hwn er mwyn sicrhau ei barhad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Clymblaid Enfys Castell-nedd Port Talbot yn dangos “egwyddor a chryfder” yn y bleidlais ysgol enfawr newydd

Mae Sioned Williams, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi croesawu’r newyddion bod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi pleidleisio yn erbyn cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd enfawr newydd ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymhorthfa Cymunedol Aberafan

Cynhaliais gymhorthfa gymunedol gynhyrchiol iawn yn ddiweddar yng Nghanolfan St Paul’s yn Aberafan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru'n cydsefyll â chymuned LHDTC+ Uganda

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS wedi galw ar Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y rhai sy’n rhan o raglen Cymru ac Affrica yn cael eu gwarchod, yn dilyn deddfwriaeth homoffobig newydd yn Uganda.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd