Newyddion

Fy wythnos 28 Tachwedd - 4 Rhagfyr

Wythnos brysur eto! Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i lais cymunedau gael ei glywed ar Gynllun Ysgolion Cwm Tawe’ - Sioned Williams

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi lleisio ei gwrthwynebiad i gynlluniau a gyflwynwyd mewn adroddiad newydd sydd unwaith eto yn argymell cau ysgolion Cwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn croesawu cefnogaeth i Barc Coffa Talbot

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, heddiw wedi croesawu’r newyddion y bydd Cyfeillion Parc Coffa Talbot o’r diwedd yn derbyn cymorth ariannol gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i ategu arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri, i wneud gwaith angenrheidiol ar y bandstand.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 21-27 Tachwedd

Wythnos brysur eto! Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn galw am adolygiad gan Lywodraeth Cymru yn dilyn achos Logan Mwangi

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi galw heddiw am adolygiad annibynnol o waith cymdeithasol plant ledled Cymru, yn dilyn cyhoeddi adolygiad ymarfer plant annibynnol i achos trasig Logan Mwangi, a gafodd wedi ei ganfod yn farw 250 metr o'i gartref ar 31 Gorffennaf, 2021 yn 5 oed. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 14-20 Tachwedd

Trosolwg cyflym o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 7-13 Tachwedd

Crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Herio penderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod fferyllfa ychwanegol ym Mhontardawe

Yr wythnos hon, fe heriodd Sioned Williams, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru benderfyniad Llywodraeth Cymru i wrthod cefnogi galwadau am fferyllfa ychwanegol ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn mynnu cymorth brys yn dilyn llifogydd yng Nghastell-nedd

Galwodd yr Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams heddiw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cyllid brys i Gyngor Castell-nedd Port Talbot a’r trigolion a’r busnesau yr effeithiwyd arnynt yn dilyn y llifogydd ddydd Iau diwethaf yn ardal Melincryddan yng Nghastell-nedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adroddiad newydd y Swyddfa Archwilio ar Dlodi yng Nghymru yn cefnogi galwadau gan Sioned Williams AS.

Heddiw mae adroddiad newydd gan Swyddfa Archwilio Cymru wedi galw am strategaeth a thargedau newydd i fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru - rhywbeth y mae Plaid Cymru ac ymgyrchwyr gwrth-dlodi wedi bod yn galw amdano ers tro.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd