Newyddion

Ymatebion arolwg AS yn “dangos cryfder teimladau lleol” am ddyfodol Castell-Nedd

Mae arolwg a lansiwyd gan Aelod Senedd lleol am ddyfodol Castell-nedd yn dangos bod balchder gan bobl yng nghanol y dref ond bod effaith cau M&S wedi creu pryder

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Dyma y dylai Llywodraeth Cymru fod yn ei wneud am Tata

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am yr sgil-effaith penderfyniad Tata

Darllenwch fwy
Rhannu

Hen safleoedd glo anniogel yn “atgof o orffennol gormesol” i gymunedau Cymru, meddai Sioned Williams AS

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth y DG i dalu tuag at wneud cannoedd o domenni a hen safleoedd glo brig yn ddiogel, fel East Pit yn Nhairgwaith, Castell-nedd Port Talbot

Darllenwch fwy
Rhannu

Arolwg newydd i geisio sicrhau dyfodol cryf a mwy llewyrchus i Gastell-nedd

Mae Sioned Williams AS yn cynnal arolwg o drigolion a busnesau i geisio dod o hyd i gyfleoedd newydd yn sgil cau M&S

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Mis Ebrill yw Mis Ymwybyddiaeth Adenomyosis

Sioned Williams yn ysgrifennu am Adenomyosis yn ei cholofn ddiweddaraf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfarfod cyhoeddus ar gyfer ferched Abertawe sy’n galw am gyfiawnder pensiwn

AS Plaid Cymru a Cyfiawnder Pensiwn i Fenywod Abertawe, yn galw cyfarfod cyhoeddus i drafod anghyfiawnder pensiwn i fenywod anwyd yn y 1950au

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Ni ddylai ein croeso i bobl sy'n ceisio noddfa yng Nghymru fyth ddod i ben

Mae Sioned Williams yn ysgrifennu am pam fod angen dod â'r Tocyn Croeso yn ôl. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn datgelu bod nifer y rhybuddion du “yn ddiddiwedd” mewn ysbyty yn Abertawe

Mae Plaid Cymru wedi datgelu fod Ysbyty Treforys wedi datgan y lefel uchaf o rybudd naw gwaith y llynedd

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Glamorgan Gazette – Fairer Funding for Wales

Sioned Williams AS yn galw am gyllido tecach i Gymru gan San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Canlyniad pleidlais streic Dur Tata “ddim yn syndod”, meddai Plaid Cymru

Mae Aelodau Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru heddiw wedi datgan eu bod yn cyd-sefyll gyda gweithwyr Dur Tata yn dilyn pleidlais o blaid gweithredu’n ddiwydiannol

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd