Newyddion

Fy wythnos 30 Ionawr - 04 Chwefror 2023

Mis o 2023 wedi mynd yn barod! Dyma fy wythnos diwethaf!

Darllenwch fwy
Rhannu

Me, Myself and I

Mae llawer o dudalennau yng Nghynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Dementia yn amlinellu sut y gallwn ni gyd leihau ein tebygolrwydd o ddatblygu dementia, gohirio ei gychwyn, a lleihau’r stigma a’r gwahaniaethu a all arwain at wneud pobl yn amharod i geisio cymorth a chyngor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn sefyll mewn undod â gweithwyr

Ymunodd Sioned Williams AS heddiw ag athrawon yr NEU ar y llinell biced yng Nghastell-nedd a mynychodd rali yn Abertawe o blaid gweithwyr o bob sector sydd ar streic.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cefnogaeth gref dros achub ysgolion Cwm Tawe

AoS Plaid yn adleisio gwrthwynebiad trigolion i gynlluniau i gau ysgolion cynradd lleol mewn cyfarfod cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 23-29 Ionawr 2023

Golwg sydyn ar wythnos brysur arall!

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am weithredu ar argyfwng y GIG

Galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd 'camau brys' i fynd i'r afael ag argyfwng y GIG
Darllenwch fwy
Rhannu

Galwadau am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol

Fe alwais ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael eu hariannu'n deg, wrth i'r argyfwng costau byw waethygu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynyddwch gynrychiolaeth menywod mewn llywodraeth leol

Yn ddiweddar, fe heriais Lywodraeth Cymru i wneud mwy i gynyddu cynrychiolaeth o fenywod mewn llywodraeth leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Paneli solar mewn meysydd parcio

Fe alwais yn ddiweddar ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i ddichonoldeb ei gwneud yn ofynnol i bob maes parcio mawr osod canopi o baneli solar dros y safle, fel rhan o'r ymgyrch fyd-eang i daclo newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy Wythnos 16-22 Ionawr 2023

Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd