Newyddion

Colofn: Cyfiawnder Pensiwn ar gyfer menywod a anwyd yn y 1950au

Sioned Williams AS yn ysgrifennu am y menywod gafodd eu geni yn y 1950au yn dal i frwydro am gyfiawnder pensiwn

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Mae pawb yn hoffi bargen!

Sioned Williams AS sy'n trafod beth mae talu 2c yn llai ar Yswiriant Gwladol wir yn ei olygu

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Deng mlynedd ar gyfer diagnosis – y cyflwr sy’n effeithio ar 1 o bob 10 menyw

Mae Sioned Williams AS yn ysgrifennu am y boen sy’n cael ei achosi gan endometriosis

Darllenwch fwy
Rhannu

Ofnau bod y penderfyniad i gau M&S Castell-nedd wedi'i wneud yn barod

“Ffocws ar ddinasoedd" yn arwydd pryderus o bethau i ddod i drefi Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen atebion ar gynnig sy‘n bygwth “lladd tref”

Yr AS lleol Sioned Williams yn ysgrifennu at M&S a'r Cyngor ynghylch y bwriad i gau siop

Darllenwch fwy
Rhannu

Hen fam-gu AS ar ddeiseb heddwch hanesyddol

“Llais fy nghyn-famau yn galw arna i drwy'r degawdau ac yn ateb fy nghwestiynau” – Sioned Williams AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Trychineb Glofa’r Gleision

Mae Sioned Williams yn ysgrifennu am un o'r ymgyrchoedd y mae hi'n fwyaf balch ohono

Darllenwch fwy
Rhannu

Academi Sgiliau yn "hollbwysig" wedi ergyd swyddi Tata Steel, medd Plaid Cymru

Aelod o'r Senedd yn rhoi sêl bendith i Ganolfan Ragoriaeth ym Mhort Talbot

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn canmol Clymblaid Enfys am adfer gwasanaethau bysiau

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi llwyddo i sicrhau 42 o gontractau bysiau ar draws y fwrdeistref sirol, gan gynnwys nifer o wasanaethau a oedd wedi’u torri neu eu lleihau yn flaenorol.
Darllenwch fwy
Rhannu

Colofn: Wythnos Prentisiaethau

Sioned Williams yn ysgrifennu am bwysigrwydd cynlluniau prentisiaeth a'r sioc o doriadau ariannol

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd