Newyddion

‘Mae ein cymunedau yn haeddu gweithredu ar ddiogelwch tomenni’ – Sioned Williams

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi galw am weithredu ar unwaith i unioni “creithiau amgylcheddol dwfn” yn ystod dadl yn y Senedd ar ddiogelwch tomenni glo. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am weithredu i 'achub ein canol trefi'

Mae Sioned Williams yn adleisio galwadau’r Ffederasiwn Busnesau Bach i ostwng ardrethi busnes yng nghanol trefi.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi cyllid i fynd i'r afael â llifogydd

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru fuddsoddiad cyllideb cyfalaf 3 blynedd o £102 miliwn ar gyfer rheoli risg llifogydd fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio. 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn mynnu gweithredu ar ‘argyfwng’ deintyddiaeth

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi mynnu bod Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â methiannau yn narpariaeth gofal deintyddol y GIG yn dilyn cyhoeddi ffigurau sy’n dangos bod 83 yn llai o ddeintyddion yn cynnig triniaeth ar y GIG y llynedd o gymharu â 2020, a 117 llai nag yn 2019.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn mynegi cefnogaeth dros streic UCU

Mae Sioned Williams, AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi datgan ei chefnogaeth i aelodau Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) sydd ar streic. Mae staff mewn 68 o brifysgolion ar draws y DU, gan gynnwys Prifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored yng Nghymru, yn sefyll ar y llinellau piced i fynnu cyflogau a phensiynau teg.

Mae Sioned Williams, llefarydd Plaid Cymru dros Addysg Ôl-16, Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb, yn gyn-aelod o bwyllgor UCU ac yn gyn-aelod o staff ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Siomedig” gyda phenderfyniad cynllun bws Cyngor CNPT

Mae AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi mynegi ei siom gyda phenderfyniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot i beidio â dilyn cynllun bws am ddim, yn dilyn cynlluniau llwyddiannus tebyg mewn awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams AS yn cefnogi galwadau trawsbleidiol i warchod “ased cymunedol gwbl allweddol”

Mae’r AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams yn cefnogi galwadau am warchod Camlas Tennant hanesyddol yn dilyn pryderon am ei dyfodol. 

Darllenwch fwy
Rhannu

AoS Plaid yn cwrdd â llysgennad ifanc lleol i glywed cynlluniau uchelgeisiol

Mae AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi siarad am ei chyfarfod “ysbrydoledig” gyda Tomos Lloyd, llysgennad yr ymgyrch #iwill sydd o Gastell-nedd. 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn galw am Gwest i Drychineb Glofa'r Gleision

Mae AS Gorllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi cefnogi galwadau am gwest llawn i Drychineb Glofa'r Gleision 2011, a achosodd marwolaeth pedwar glowr.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn 'siomedig' gydag ymateb y Prif Weinidog ar ad-drefnu ysgolion

Mae’r Aelod o Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi mynegi ei “siom” yn sgil ymateb “anfoddhaol” y Prif Weinidog i bryderon a godwyd ynghylch y cynlluniau i ad-drefnu ysgolion yng Nghwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd