Newyddion

Galw ar Lywodraeth Cymru i liniaru effeithiau polisiau Torïaidd

Wrth ymateb yn ddiweddar i ddatganiad yn y Senedd gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, cyfeiriodd Sioned Williams at ystadegau sy’n datgelu sut y mae’r argyfwng yn gwaethygu ac fe anogodd Lywodraeth Cymru i gymryd camau pellach i helpu aelwydydd sydd angen cymorth.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Ni fyddwn yn gadael i'ch Llywodraeth eich anghofio' - neges i fenywod yn y system cyfiawnder troseddol

Yr wythnos hon, fe alwodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad ydynt yn "cefnu" ar fenywod yn y system cyfiawnder troseddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gysylltiadau Cymunedol

Rai misoedd yn ôl bues i mewn bore coffi a drefnwyd gan Gysylltiadau Cymunedol Dyffryn Clydach i ddysgu am eu grŵp a’r gwaith yr oeddent wedi bod yn ei wneud. Tra ron i yno, ces i wybod am yr ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ganddynt a chlywais am y gwahaniaeth gwirioneddol yr oedd y grŵp wedi’i wneud i fywydau trigolion lleol.
Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am weithredu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yr ysgyfaint

Galwodd AS Plaid Cymru, Sioned Williams yr wythnos hon ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r cyfraddau uchel o farwolaethau sy’n gysylltiedig ag asthma ymhlith menywod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cefnogi hygyrchedd i bobl ag anableddau dysgu

Gofynnodd llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, i Lywodraeth Cymru ymateb i ddeiseb gan elusen anableddau dysgu yn galw ar leoliadau a ariennir yn gyhoeddus sicrhau eu bod yn cynnig yr opsiwn i dalu ag arian parod.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno bwndeli babanod i bawb

Heddiw, fe alwodd AS Plaid Cymru Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno bwndeli babanod i holl rieni newydd Cymru er mwyn eu helpu'n ystod yr argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llongyfarch Cyngor CNPT am gynnydd ‘cyflym’ wrth ddarparu prydau ysgol am ddim ychwanegol

Croesawodd AoS Plaid Cymru Sioned Williams y cyhoeddiad heddiw y bydd £70 miliwn o gyllid ar gael i gefnogi’r cam nesaf o ehangu prydau ysgol am ddim ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru, diolch i’r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru. Aeth yr AoS ymlaen i ganmol Cyngor CNPT am fynd ati’n “gyflym” i weithredu prydau ysgol am ddim yn y fwrdeistref sirol ar ôl ymweld ag ysgol leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn cefnogi hawliau ffoaduriaid

Heddiw, fe lambastiodd yr Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, Lywodraeth Geidwadol y DG am eu hymosodiadau "annynol" ar hawliau ffoaduriaid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 1 - 6 Mai 2023

Wythnos fer wythnos diwethaf oherwydd Gŵyl y Banc ond un brysur serch hynny!

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn cefnogi ein canol trefi

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi ailddatgan ei chefnogaeth dros ganol trefi Castell-nedd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd