Newyddion

Cefnogaeth gref dros achub ysgolion Cwm Tawe

AoS Plaid yn adleisio gwrthwynebiad trigolion i gynlluniau i gau ysgolion cynradd lleol mewn cyfarfod cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 23-29 Ionawr 2023

Golwg sydyn ar wythnos brysur arall!

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am weithredu ar argyfwng y GIG

Galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd 'camau brys' i fynd i'r afael ag argyfwng y GIG
Darllenwch fwy
Rhannu

Galwadau am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol

Fe alwais ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael eu hariannu'n deg, wrth i'r argyfwng costau byw waethygu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynyddwch gynrychiolaeth menywod mewn llywodraeth leol

Yn ddiweddar, fe heriais Lywodraeth Cymru i wneud mwy i gynyddu cynrychiolaeth o fenywod mewn llywodraeth leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Paneli solar mewn meysydd parcio

Fe alwais yn ddiweddar ar Lywodraeth Cymru i ymchwilio i ddichonoldeb ei gwneud yn ofynnol i bob maes parcio mawr osod canopi o baneli solar dros y safle, fel rhan o'r ymgyrch fyd-eang i daclo newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy Wythnos 16-22 Ionawr 2023

Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Naturiaethwr mwyaf Prydain

Yn gynharach yr wythnos hon cefais gyfle i rhoi teyrnged i Alfred Russel Wallace, a aned y mis hwn 200 mlynedd yn ôl ac y newidiodd ei syniadau’r byd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 9-15 Ionawr 2023

Mae wythnos cyntaf y flwyddyn newydd yn y Senedd wedi bod yn un prysur gan fod llawer o bwyntiau pwysig i’w codi gyda Llywodraeth Cymru ynghylch yr argyfwng yn y GIG a’r Argyfwng Costau Byw. Dyma rai o’r materion rwyf wedi’u codi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams MS yn croesawu cyhoeddiad cwest Gleision

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi croesawu’r penderfyniad a gyhoeddwyd heddiw i ail-agor cwest llawn i drychineb glofaol Glofa Gleision. 

Daw hyn ar ôl ymgyrch hir, gyda chefnogaeth Sioned Williams MS, gan y rhai yr effeithiwyd arnynt yn uniongyrchol gan y drasiedi a hawliodd fywydau pedwar dyn yn 2011. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd