Newyddion

AoS Plaid yn cwrdd â llysgennad ifanc lleol i glywed cynlluniau uchelgeisiol

Mae AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi siarad am ei chyfarfod “ysbrydoledig” gyda Tomos Lloyd, llysgennad yr ymgyrch #iwill sydd o Gastell-nedd. 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn galw am Gwest i Drychineb Glofa'r Gleision

Mae AS Gorllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi cefnogi galwadau am gwest llawn i Drychineb Glofa'r Gleision 2011, a achosodd marwolaeth pedwar glowr.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn 'siomedig' gydag ymateb y Prif Weinidog ar ad-drefnu ysgolion

Mae’r Aelod o Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi mynegi ei “siom” yn sgil ymateb “anfoddhaol” y Prif Weinidog i bryderon a godwyd ynghylch y cynlluniau i ad-drefnu ysgolion yng Nghwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru'n ymrwymo i bolisi Plaid ar brydau ysgol am ddim

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, wedi croesawu’r Cytundeb Cydweithio newydd rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys ymrwymiad allweddol gan Blaid Cymru i gyflwyno prydau bwyd ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd. Mae'r Cytundeb hefyd yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i gefnogi datganoli gweinyddiaeth lles i Gymru – polisi allweddol arall gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwrnod Cofio Pobl Draws

Sioned Williams - llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau

Mae Diwrnod Cofio Pobl Draws yn ddiwrnod blynyddol sy'n anrhydeddu cof y bobl drawsryweddol y collwyd eu bywydau mewn gweithredoedd o drais gwrth-drawsryweddol. Heddiw, rwy’n sefyll gyda fy ffrindiau traws yng Nghymru ac ar draws y byd sy’n cael eu cam-drin, eu hathrodi a’u herlid dim ond am y ‘drosedd’ ffals o fod yn nhw eu hunain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru ‘i beidio ag esgeuluso cymunedau’r Cymoedd’ yng nghynlluniau Metro

Mae AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi annog y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, i “wella’n sylweddol” y cynlluniau cyfredol i adeiladu Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru gan fod y cynlluniau fel ag y maen nhw’n “anwybyddu fwy neu lai yn llwyr” Cymoedd Tawe ac Afan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar y Gweinidog Addysg i achub ysgolion Cwm Tawe

Mae Sioned Williams yn galw ar y Gweinidog Addysg i wyrdroi penderfyniad ‘dirmygus’ Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn lambastio penderfyniad ‘annemocrataidd’ Cyngor i gau ysgolion

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi lambastio penderfyniad “annemocrataidd” Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd er gwaethaf “gwrthwynebiad llethol yn lleol” i’r cynlluniau.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Peidiwch â gadael y mwyaf bregus ar drugaredd Llywodraeth Dorïaidd San Steffan' - Sioned Williams

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i “weithredu nawr” i liniaru toriadau San Steffan i Gredyd Cynhwysol, wrth i’r cynnydd o £20 ddod i ben heddiw.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn croesawu cynlluniau URC i gryfhau cyfranogiad menywod mewn rygbi

Mae AS Plaid Cymru, Sioned Williams AS, wedi croesawu cynlluniau a gyhoeddwyd gan Undeb Rygbi Cymru i gryfhau cyfranogiad menywod yn y gamp ond yn galw ar yr URC i gyflawni galwadau 123 o gyn-chwaraewyr rhyngwladol Cymru i wella sefyllfa rygbi menywod yng Nghymru. 

 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd