Canlyniadau‘r arolwg yn “paentio darlun clir” o wasanaeth bws yn dirywio

Dywed 9 o bob 10 o bobl fod gwasanaethau bws wedi gwaethygu yng Ngorllewin De Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

Mae arolwg gan Sioned Williams o Blaid Cymru, Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru, wedi datgelu bod gan fwy na 90% o ymatebwyr farn negyddol am wasanaethau bws yn y rhanbarth.

Mae arolwg gan Sioned Williams o Blaid Cymru, Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru, wedi datgelu bod gan fwy na 90% o ymatebwyr farn negyddol am wasanaethau bws yn y rhanbarth. Cafodd yr arolwg, a gynhaliwyd rhwng Awst a diwedd Tachwedd 2023, dros ddau gant o ymatebion gan bobl, y rhan fwyaf ohonynt yn defnyddio bysiau'n rheolaidd a phob un ohonynt o'r rhanbarth.  Yn ôl yr arolwg dywedodd 93% o'r ymatebwyr fod ganddyn nhw farn wael am amserlenni bysiau presennol, dywedodd 76% fod ganddyn nhw farn wael ar yr amrywiaeth o lwybrau sydd ar gael, a dywedodd 92% fod gwasanaethau bysiau wedi gwaethygu dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd peth newyddion da, gyda 92% o'r ymatebwyr yn dweud eu bod yn teimlo'n ddiogel ar y bws naill ai drwy'r amser neu'r rhan fwyaf o'r amser. Mae Ms Williams wedi codi pryderon am hyn yn y gorffennol gyda'r Prif Weinidog, a ddywedodd ei fod yn "dymuno" i fwy o bobl ddefnyddio'r bws, ond roedd cwymp mewn niferoedd teithwyr a "blaenoriaethau sy'n cystadlu" yn golygu nad oedd cyllid ar gael ar hyn o bryd.  Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Plaid Cymru or’ Senedd dros Orllewin De Cymru: “Mae’r toriadau i gyllid ar gyfer gwasanaethau bysiau yn gadael cymunedau ledled Cymru mewn sefyllfa ofnadwy - ac mae’n amlwg bod pobl yn fy rhanbarth i wedi cael eu heffeithio’n wael. Mae etholwyr wedi dweud wrtha i eu bod wedi gorfod gadael eu swyddi oherwydd y toriadau hyn, ac mae canlyniadau’r arolwg yn dangos bod cannoedd mwy wedi cael eu heffeithio.  “Mae toriadau bws yn drychinebus i lawer - yn enwedig pobl hŷn, grwpiau bregus, cymunedau tlotach, a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd fel cymunedau cymoedd fy rhanbarth sy’n dibynnu ar y bws i deithio o gwmpas.  “Yr hyn sy’n waeth yw, unwaith y bydd barn negyddol wedi ffurfio am fysiau - ac mae fy arolwg yn dangos bod hyn eisoes yn wir - ac unwaith y bydd pobl wedi canfod ffyrdd amgen o gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod, mae’r gwaith i gael pobl yn ôl ar y bws yn gymaint anoddach. “Mae mor bwysig bod pobl yn cael dewis arall gwirioneddol i’r car i gyrraedd lle mae angen iddynt fod. Nid yw llawer o bobl yn fy rhanbarth yn byw ger lein drên, heb sôn am orsaf reilffordd, ac nid oes ganddynt fynediad at gar, felly mae hyn yn gwneud bysiau yn wasanaeth hanfodol y mae’n rhaid ei ddiogelu. “Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd camau i ddiogelu, blaenoriaethu ac ehangu gwasanaethau bysiau, oherwydd mae’r bobl y mae bysiau yn wasanaeth hanfodol ar eu cyfer yn mynnu hynny.”

Cafodd yr arolwg, a gynhaliwyd rhwng Awst a diwedd Tachwedd 2023, dros ddau gant o ymatebion gan bobl, y rhan fwyaf ohonynt yn defnyddio bysiau'n rheolaidd a phob un ohonynt o'r rhanbarth.

Yn ôl yr arolwg dywedodd 93% o'r ymatebwyr fod ganddyn nhw farn wael am amserlenni bysiau presennol, dywedodd 76% fod ganddyn nhw farn wael ar yr amrywiaeth o lwybrau sydd ar gael, a dywedodd 92% fod gwasanaethau bysiau wedi gwaethygu dros y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd peth newyddion da, gyda 92% o'r ymatebwyr yn dweud eu bod yn teimlo'n ddiogel ar y bws naill ai drwy'r amser neu'r rhan fwyaf o'r amser.

Mae Ms Williams wedi codi pryderon am hyn yn y gorffennol gyda'r Prif Weinidog, a ddywedodd ei fod yn "dymuno" i fwy o bobl ddefnyddio'r bws, ond roedd cwymp mewn niferoedd teithwyr a "blaenoriaethau sy'n cystadlu" yn golygu nad oedd cyllid ar gael ar hyn o bryd.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Plaid Cymru or’ Senedd dros Orllewin De Cymru:

“Mae’r toriadau i gyllid ar gyfer gwasanaethau bysiau yn gadael cymunedau ledled Cymru mewn sefyllfa ofnadwy - ac mae’n amlwg bod pobl yn fy rhanbarth i wedi cael eu heffeithio’n wael. Mae etholwyr wedi dweud wrtha i eu bod wedi gorfod gadael eu swyddi oherwydd y toriadau hyn, ac mae canlyniadau’r arolwg yn dangos bod cannoedd mwy wedi cael eu heffeithio.

“Mae toriadau bws yn drychinebus i lawer - yn enwedig pobl hŷn, grwpiau bregus, cymunedau tlotach, a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd fel cymunedau cymoedd fy rhanbarth sy’n dibynnu ar y bws i deithio o gwmpas.

“Yr hyn sy’n waeth yw, unwaith y bydd barn negyddol wedi ffurfio am fysiau - ac mae fy arolwg yn dangos bod hyn eisoes yn wir - ac unwaith y bydd pobl wedi canfod ffyrdd amgen o gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod, mae’r gwaith i gael pobl yn ôl ar y bws yn gymaint anoddach.

“Mae mor bwysig bod pobl yn cael dewis arall gwirioneddol i’r car i gyrraedd lle mae angen iddynt fod. Nid yw llawer o bobl yn fy rhanbarth yn byw ger lein drên, heb sôn am orsaf reilffordd, ac nid oes ganddynt fynediad at gar, felly mae hyn yn gwneud bysiau yn wasanaeth hanfodol y mae’n rhaid ei ddiogelu.

“Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd camau i ddiogelu, blaenoriaethu ac ehangu gwasanaethau bysiau, oherwydd mae’r bobl y mae bysiau yn wasanaeth hanfodol ar eu cyfer yn mynnu hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd