Newyddion

Caru Castell-nedd

Ar ôl aros yn eiddgar am yr ychwanegiad newydd hwn i Gastell-nedd, roedd yn bleser ymweld â Rosa’s Bakery ar eu hail ddiwrnod o fod ar agor. Roedd y croeso cynnes yn gyferbyniad gwych i’r tywydd oer, gwlyb y tu fas. Beth am y bwyd a'r diod? Yn syml, roedd y coffi a croissant ymhlith y gorau rydw i wedi'i gael! Yn bendant mae hwn yn lle gwerth ymweld ag e.

Darllenwch fwy
Rhannu

Skyline Swansea

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi cael gohebiaeth gan etholwyr yn mynegi eu pryderon am gynllun Skyline Swansea ar Fynydd Cilfái, felly es i draw i sesiwn ymgysylltu galw heibio i edrych yn fanylach ar y cynlluniau a siarad â'r rhai sy y tu ôl i'r cynllun.
Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn cefnogi gweithwyr addysg uwch

Yr wythnos hon, fe alwodd AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i lobïo rheolwyr addysg uwch i gyflwyno cynnig teg o ran cyflogau i weithwyr yn gweithio'n y sector ac i wella pensiynau ac amodau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu gweithredu i gwtogi ciwiau fferyllfeydd

Mae AoS Plaid Cymru Sioned Williams wedi croesawu sicrwydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ei fod yn gweithredu ar bryderon a godwyd gan drigolion ynghylch gwasanaethau fferyllol ym Mhontardawe, ond ailadroddodd ei chefnogaeth dros agor trydedd fferyllfa yn y dref fel “rhan allweddol o’r ateb".

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn cefnogi galwadau am amgueddfa yng Nghastell-nedd

Mae Sioned Williams, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi cefnogi galwadau gan y cyhoedd am amgueddfa yng Nghastell-nedd er mwyn arddangos hanes cyfoethog y dref.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am ragor o fuddsoddiad mewn Ymchwil a Datblygu

Yr wythnos hon, galwodd AS Plaid Cymru Sioned Williams ar Lywodraeth Lafur Cymru i wneud mwy i gefnogi Ymchwil a Datblygu yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Rhaid atal trasedi erchyll fel hyn rhag ddigwydd eto' - Sioned Williams

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, yn ymateb i'r diweddaraf ynghylch achos llofruddiaeth Logan Mwangi

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy Wythnos 13-19 February 2023

Golwg sydyn ar wythnos brysur arall!

Darllenwch fwy
Rhannu

Lambastio ‘ddiffyg gweithredu’ Llywodraeth Cymru ar yr argyfwng deintyddiaeth

Beirniadodd AS Gorllewin De Cymru, Sioned Williams, Lywodraeth Lafur Cymru heddiw am beidio â gwneud digon i fynd i’r afael â’r argyfwng presennol yn amseroedd aros deintyddiaeth y GIG, yn dilyn cyhoeddi adroddiad newydd a ddatgelodd “gwir raddfa’r argyfwng”.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn lleisio pryderon difrifol ynghylch dyfodol gwasanaethau bysiau

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi lleisio ei phryderon difrifol ynghylch dyfodol ansicr y Cynllun Argyfwng Bysiau (BES) a’r effaith y byddai hynny’n ei gael ar drigolion Castell-nedd Port Talbot a chymunedau ledled rhanbarth Gorllewin De Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd