Newyddion

Fy wythnos 6 - 12 Chwefror 2023

Cip olwg ar fy ngwaith yn y Senedd ac yn y gymuned dos yr wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn canmol busnes cynaliadwy Abertawe am greu cyfleoedd cyffrous i fenywod mewn STEM

Canmolodd AS Plaid Cymru Sioned Williams y cyfleoedd cyffrous sy’n cael eu cynnig i fenywod mewn STEM gan Power and Water, cwmni technoleg trin dŵr llwyddiannus yn Llansamlet, Abertawe, yn ystod ymweliad heddiw i nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth (11eg Chwefror).

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn galw am gynllun gorsaf reilffordd yng Gastell-nedd

Mae Sioned Williams, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi galw ar Drafnidiaeth Cymru i geisio barn y gymuned ar ddyfodol gorsaf reilffordd Castell-nedd, yn dilyn pryderon nad yw cyflwr presennol yr orsaf yn foddhaol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn ymateb i gyllideb drafft Llywodraeth Cymru

Fe ymatebodd Sioned Williams i gyllideb drafft Llywodraeth Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 30 Ionawr - 04 Chwefror 2023

Mis o 2023 wedi mynd yn barod! Dyma fy wythnos diwethaf!

Darllenwch fwy
Rhannu

Me, Myself and I

Mae llawer o dudalennau yng Nghynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Dementia yn amlinellu sut y gallwn ni gyd leihau ein tebygolrwydd o ddatblygu dementia, gohirio ei gychwyn, a lleihau’r stigma a’r gwahaniaethu a all arwain at wneud pobl yn amharod i geisio cymorth a chyngor.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn sefyll mewn undod â gweithwyr

Ymunodd Sioned Williams AS heddiw ag athrawon yr NEU ar y llinell biced yng Nghastell-nedd a mynychodd rali yn Abertawe o blaid gweithwyr o bob sector sydd ar streic.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cefnogaeth gref dros achub ysgolion Cwm Tawe

AoS Plaid yn adleisio gwrthwynebiad trigolion i gynlluniau i gau ysgolion cynradd lleol mewn cyfarfod cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 23-29 Ionawr 2023

Golwg sydyn ar wythnos brysur arall!

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am weithredu ar argyfwng y GIG

Galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd 'camau brys' i fynd i'r afael ag argyfwng y GIG
Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd