Newyddion

‘Mae angen i ni siarad am PMDD’ – AS Plaid

Galwodd AS Plaid Cymru Sioned Williams heddiw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sy’n dioddef o Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD), anhwylder hwyliau sy’n ymwneud ag hormonau sy’n effeithio ar 1 o bob 20 o fenywod a'r rhai a ddynodwyd yn fenywod pan gawsant eu geni.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhyfeddfod Resolfen

Yr wythnos diwethaf ymwelais â Neuadd Les Glowyr Resolfen i weld setiau o gynlluniau gan fyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer adfer yr adeilad hanesyddol hwn er mwyn sicrhau ei barhad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Clymblaid Enfys Castell-nedd Port Talbot yn dangos “egwyddor a chryfder” yn y bleidlais ysgol enfawr newydd

Mae Sioned Williams, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi croesawu’r newyddion bod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi pleidleisio yn erbyn cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd enfawr newydd ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymhorthfa Cymunedol Aberafan

Cynhaliais gymhorthfa gymunedol gynhyrchiol iawn yn ddiweddar yng Nghanolfan St Paul’s yn Aberafan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru'n cydsefyll â chymuned LHDTC+ Uganda

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS wedi galw ar Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y rhai sy’n rhan o raglen Cymru ac Affrica yn cael eu gwarchod, yn dilyn deddfwriaeth homoffobig newydd yn Uganda.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw i wneud y Senedd yn hygyrch i bobl ag epilepsi ffotosensitif

Fe alwodd yr Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Sioned Williams ar y Senedd i ‘sicrhau ei fod yn hygyrch’ i bobl sy’n byw gydag epilepsi ffotosensitif.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth DG i ddileu Bil Mudo Anghyfreithlon

Heddiw, fe alwodd yr Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams ar Lywodraeth San Steffan i ddileu eu Mesur Mudo Anghyfreithlon “anfoesol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Teuluoedd Gleision ‘un cam yn nes at gael atebion’ – Sioned Williams

Mae AoS Plaid Cymru, Sioned Williams, wedi croesawu’r datblygiad diweddaraf yn yr ymgyrch i gynnal cwest llawn i farwolaethau pedwar dyn a gollodd eu bywydau’n drasig mewn trychineb pwll glo yng Nghilybebyll yn 2011.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i 'achub ein bysiau!'

Yr wythnos hon, fe alwodd Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Sioned Williams ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddileu cynlluniau i gyflwyno toriadau i wasanaethau bysiau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweithredu i daclo tlodi tanwydd

Fe ailadroddodd yr Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Sioned Williams heddiw ei galwadau ar Lywodraeth Cymru i "weithredu nawr" ar dlodi tanwydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd