Newyddion

Llywodraeth Cymru'n ymrwymo i bolisi Plaid ar brydau ysgol am ddim

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, wedi croesawu’r Cytundeb Cydweithio newydd rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys ymrwymiad allweddol gan Blaid Cymru i gyflwyno prydau bwyd ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd. Mae'r Cytundeb hefyd yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i gefnogi datganoli gweinyddiaeth lles i Gymru – polisi allweddol arall gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwrnod Cofio Pobl Draws

Sioned Williams - llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau

Mae Diwrnod Cofio Pobl Draws yn ddiwrnod blynyddol sy'n anrhydeddu cof y bobl drawsryweddol y collwyd eu bywydau mewn gweithredoedd o drais gwrth-drawsryweddol. Heddiw, rwy’n sefyll gyda fy ffrindiau traws yng Nghymru ac ar draws y byd sy’n cael eu cam-drin, eu hathrodi a’u herlid dim ond am y ‘drosedd’ ffals o fod yn nhw eu hunain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru ‘i beidio ag esgeuluso cymunedau’r Cymoedd’ yng nghynlluniau Metro

Mae AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi annog y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, i “wella’n sylweddol” y cynlluniau cyfredol i adeiladu Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru gan fod y cynlluniau fel ag y maen nhw’n “anwybyddu fwy neu lai yn llwyr” Cymoedd Tawe ac Afan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw ar y Gweinidog Addysg i achub ysgolion Cwm Tawe

Mae Sioned Williams yn galw ar y Gweinidog Addysg i wyrdroi penderfyniad ‘dirmygus’ Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd leol.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn lambastio penderfyniad ‘annemocrataidd’ Cyngor i gau ysgolion

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi lambastio penderfyniad “annemocrataidd” Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd er gwaethaf “gwrthwynebiad llethol yn lleol” i’r cynlluniau.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Peidiwch â gadael y mwyaf bregus ar drugaredd Llywodraeth Dorïaidd San Steffan' - Sioned Williams

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i “weithredu nawr” i liniaru toriadau San Steffan i Gredyd Cynhwysol, wrth i’r cynnydd o £20 ddod i ben heddiw.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn croesawu cynlluniau URC i gryfhau cyfranogiad menywod mewn rygbi

Mae AS Plaid Cymru, Sioned Williams AS, wedi croesawu cynlluniau a gyhoeddwyd gan Undeb Rygbi Cymru i gryfhau cyfranogiad menywod yn y gamp ond yn galw ar yr URC i gyflawni galwadau 123 o gyn-chwaraewyr rhyngwladol Cymru i wella sefyllfa rygbi menywod yng Nghymru. 

 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn croesawu ychwanegu Dai Tenor, o Bontardawe, i’r Bywgraffiadur

Mae'r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi croesawu ychwanegu’r tenor enwog o Bontardawe, ‘Dai Tenor’, i’r Bywgraffiadur Cymreig yn dilyn ymgyrch leol lwyddiannus.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn galw ar y Llywodraeth i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfio â’r gofyniad i wisgo masgiau mewn archfarchnadoedd

Mae'r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn dilyn pryderon yn lleol y bu gostyngiad amlwg yn nifer y bobl sy'n cydymffurfio â'r gofyniad i wisgo masgiau mewn archfarchnadoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn galw am achub teulu o Afghanistan sy'n wynebu perygl i’w bywydau.

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams yn gweithio gydag aelodau o'r cyhoedd yn Abertawe i geisio achub teulu o Afghanistan sy'n wynebu bygythiad uniongyrchol i'w bywydau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd