Newyddion

Sioned Williams yn ymuno â gweithwyr yr RCN i fynnu cyflog teg i nyrsys

Heddiw, fe ymunodd Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, â llinell biced y tu allan i Ysbyty Tre Forys, ac wythnos diwethaf, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, lle mae nyrsys yn galw am gyflogau ac amodau teg fel rhan o streic genedlaethol gan Undeb Coleg y Nyrsys (RCN).

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i adfer Cynllun Gweithredu Tlodi Plant yng Nghymru

Cyflwyno dadl am yr angen am gynllun tlodi, wedi i Lafur gael gwared ar darged

Darllenwch fwy
Rhannu

Sioned Williams yn galw am adeiladu gwasanaethau bws mwy cynaliadwy

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi galw am “weithredu arloesol” er mwyn gwella darpariaeth bysiau ar draws y rhanbarth yn dilyn arolwg a lansiwyd ganddi yn ystod Mis Dal y Bws ym mis Medi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 28 Tachwedd - 4 Rhagfyr

Wythnos brysur eto! Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i lais cymunedau gael ei glywed ar Gynllun Ysgolion Cwm Tawe’ - Sioned Williams

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi lleisio ei gwrthwynebiad i gynlluniau a gyflwynwyd mewn adroddiad newydd sydd unwaith eto yn argymell cau ysgolion Cwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn croesawu cefnogaeth i Barc Coffa Talbot

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, heddiw wedi croesawu’r newyddion y bydd Cyfeillion Parc Coffa Talbot o’r diwedd yn derbyn cymorth ariannol gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i ategu arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri, i wneud gwaith angenrheidiol ar y bandstand.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 21-27 Tachwedd

Wythnos brysur eto! Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn galw am adolygiad gan Lywodraeth Cymru yn dilyn achos Logan Mwangi

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi galw heddiw am adolygiad annibynnol o waith cymdeithasol plant ledled Cymru, yn dilyn cyhoeddi adolygiad ymarfer plant annibynnol i achos trasig Logan Mwangi, a gafodd wedi ei ganfod yn farw 250 metr o'i gartref ar 31 Gorffennaf, 2021 yn 5 oed. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 14-20 Tachwedd

Trosolwg cyflym o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Fy wythnos 7-13 Tachwedd

Crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd