Plaid Cymru yn croesawu ailsefydlu llyfrgell sydd mor annwyl i'r gymuned

Mae cymuned wedi dod at ei gilydd i ailsefydlu "llyfrgell sy'n cynnig mwy na dim ond gwasanaeth benthyca llyfrau".

Sioned, Cynghorwyr a gwirfyddolwyr

Daeth cynrychiolwyr cymunedol Ystalyfera a'r cylch draw i agoriad swyddogol y llyfrgell gymunedol newydd yn Neuadd Gymunedol Ystalyfera ddydd Llun 25 Mawrth 2024.

Maer Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Chris Williams, gafodd y fraint o dorri'r rhuban yn swyddogol i nodi agor Llyfrgell Gymunedol Ystalyfera ym mhresenoldeb y Faeres Debbie Rees, Sioned Williams AS, Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, a'r Cynghorydd Alun Llewelyn, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chynghorydd Bwrdeistref Sirol ward Cwmllynfell ac Ystalyfera.

Bydd drysau'r llyfrgell ar agor i'r cyhoedd bob dydd Llun rhwng 10.30am a 4pm o 8 Ebrill 2024 ymlaen, gyda stoc o lyfrau o wasanaeth llyfrgell Castell-nedd Port Talbot.

Bydd y llyfrgell ei hun yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr Pathfinders Cymru, elusen o Ystalyfera sy'n darparu cymorth a chyfleoedd i deuluoedd â phlentyn neu berson ifanc ag anableddau dysgu.

Mae'r elusen wedi cynnal clybiau gwyliau'r haf yn y gorffennol ar gyfer plant â galluoedd cymysg, a'u nod yw cynnig cyfle i bobl ifanc ag anableddau dysgu gymysgu â'u cymuned trwy weithgareddau sydd ar gael i bawb. Mae darparu cyfleoedd i wirfoddoli yn y llyfrgell yn un o'r ffyrdd o wneud hyn, yn ôl Pathfinders Cymru.

Dywedodd Sioned Williams AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Roedd hi'n hyfryd gweld y llyfrgell yn ailagor yn Ystalyfera, diolch i ymdrechion anhygoel tîm Pathfinders Cymru. Mae eu gwaith yn cefnogi teuluoedd â phlentyn anabl yn arloesol, eisoes yn cael ei werthfawrogi gan lawer yn yr ardal a bellach yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli go iawn i bobl ifanc ag anableddau dysgu.

“Mae'n amlwg bod y llyfrgell yn fwy na gwasanaeth benthyca llyfrau yn unig, gyda'i gwasanaeth argraffydd 3d a benthyca adnoddau, ac mae cymaint o bethau i ddod â'r gymuned ynghyd. Roedd y brwdfrydedd a ddangoswyd ar gyfer y llyfrgell newydd yn amlwg i bawb, a hoffwn ddymuno pob lwc i Erika, Bethan a'r tîm cyfan yn y fenter ddiweddaraf hon.”

Dywedodd y Cynghorydd Alun Llewelyn, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot:

“Llongyfarchiadau i'r gwirfoddolwyr a phawb sy'n cymryd rhan am eu gwaith caled yn adnewyddu'r llyfrgell gymunedol yn Ystalyfera. Mae'n wych gweld y silffoedd eisoes yn llawn llyfrau newydd sbon, a diolch i'r cysylltiad â gwasanaethau llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, bydd pobl leol yn gallu archebu unrhyw lyfr sydd ar gael drwy'r gwasanaeth hwn. 

“Mae'r neuadd a'i llyfrgell newydd yn gaffaeliad gwirioneddol i'r gymuned, a hoffwn ddiolch i Gyngor Cymuned Ystalyfera, y Gronfa Ffyniant Gyffredin, y Loteri Genedlaethol a gwasanaethau llyfrgell Castell-nedd Port Talbot am helpu i sicrhau bod hyn yn digwydd."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd