Canlyniad pleidlais streic Dur Tata “ddim yn syndod”, meddai Plaid Cymru

Mae Aelodau Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru heddiw wedi datgan eu bod yn cyd-sefyll gyda gweithwyr Dur Tata yn dilyn pleidlais o blaid gweithredu’n ddiwydiannol

Sioned Williams MS stand in front of a Unite the Union mural that reads "Save Our Steel"

Mae Luke Fletcher AS a Sioned Williams AS, Aelodau Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi datgan eu hundod gyda gweithwyr yng ngwaith Dur Tata ym Mhort Talbot sydd wedi pleidleisio heddiw i streicio ar ôl i’r cwmni dur nodi ei fwriad i fwrw ymlaen â chau eu ffwrneisiau chwyth, gan roi tua 2,800 o swyddi yn y fantol.

Hysbysodd Unite, sy'n cynrychioli dros fil o aelodau yn y gwaith ym Mhort Talbot, Tata Steel yn ffurfiol o'i fwriad i gynnal pleidlais ar weithredu diwydiannol ar ddydd Gwener 1af Mawrth, gyda'r bleidlais yn agor ar ddydd Gwener 8 Mawrth.

Caeodd y balot dros streicio gan aelodau Unite i ben gyda gweithwyr yn pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol.

Mae’r bleidlais i gynnal streic wedi ei gynnal wrth i Tata Steel fygwth i ddiddymu cymorth ariannol fel rhan o becyn diswyddo’r cwmni.

Wrth ymateb i ganlyniad y bleidlais ar y streic, dywedodd ASau Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru Luke Fletcher AS a Sioned Williams AS: “Mae Plaid Cymru yn sefyll mewn undod llwyr gyda’r holl weithwyr ar yr adeg hon ac rydym yn barod i gefnogi pob gweithiwr.

“Streicio yw’r peth olaf y mae unrhyw weithiwr eisiau ei wneud, ond daw’n angenrheidiol wrth wynebu’r dewis arall: dirywiad bwriadol diwydiant hanfodol ac adnodd strategol gan fuddiannau preifat.

“Mae Tata wedi gwneud penderfyniadau’n barhaus ac wedi arddangos ei fwriad ar gyfer dyfodol y ffatri er gwaethaf y cyfnod ymgynghori gyda’r undebau.

“Mae bygythiadau’r cwmni i ddiddymu cymorth ariannol hanfodol pe bai diswyddiadau yn digwydd yn destun pryder ac yn dangos parodrwydd y cwmni i beidio â pharchu democratiaeth gweithwyr – mae’r ffaith bod undebau a gweithwyr yn gwrthod cael eu dychryn a’u dylanwadu gan hyn i’w ganmol.

“Mae cymorth o £500 miliwn gan Lywodraeth y DU ar gyfer gwaith dur Port Talbot yn druenus o brin ochr yn ochr â’r symiau yn y biliynau y mae gwledydd fel Ffrainc a’r Almaen yn ei fuddsoddi mewn datgarboneiddio.

“Mae Plaid Cymru yn gadarn ein barn bod yn rhaid i ni weld yr un lefelau o uchelgais yma os ydym o ddifrif am ddyfodol cynhyrchu dur gwyrdd, domestig.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd