Newyddion

“Angen eglurder” ar ddyfodol clinig ffrwythlondeb Castell-nedd Port Talbot

Sioned Williams AS yn galw i gadw “darpariaeth ac arbenigedd sydd gennym ar hyn o bryd yn ne orllewin Cymru”

Darllenwch fwy
Rhannu

Cerdyn coch i Gymru ar iechyd menywod

Sioned Williams AS, llefarydd Plaid Cymru dros gydraddoldeb, yn ysgrifennu am sut mae angen i ni fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd ar sail rhywedd ar gyfer dyfodol ein gwasanaeth iechyd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld â distyllfa Abertawe

Mae’n “ysbrydoledig” gweld treftadaeth Abertawe yn cael ei hymgorffori mewn prosiect “modern, uchelgeisiol” - Rhun ap Iorwerth a Sioned Williams AS

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi cynllun i daclo’r argyfwng costau byw

Angen i Lafur wneud mwy i gefnogi teuluoedd medd Sioned Williams.

Mae Plaid Cymru heddiw wedi cyhoeddi cynllun i fynd i’r afael a’r argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bore Coffi Macmillan yn Swyddfa Castell-nedd

Diolch enfawr i bawb a ddaeth i'm bore coffi er budd Cymorth Canser Macmillan yn fy swyddfa yng Nghastell-nedd ddiwedd mis Medi. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Codi Llais!

Ddiwedd y mis diwethaf cefais y fraint o gyflwyno tystysgrifau a bathodynnau i ddisgyblion Ysgol Gynradd y Rhos a oedd wedi cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion i fod yn aelodau o Llais yr Ysgol. Fe wnes i a’r Cynghorydd Marcia Spooner, sy’n cynrychioli Rhos ac yn Gadeirydd y Llywodraethwyr yn yr ysgol longyfarch y disgyblion ar eu hetholiad a dymuno’n dda iddynt yn y flwyddyn i ddod. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu a dathlu buddsoddiad mewn addysg Gymraeg

Roedd yn bleser mynychu agoriad swyddogol dosbarthiadau newydd a chanolfan trochi Cymraeg yn Ysgol Gymraeg Pontardawe ddydd Gwener diwethaf gyda’r Cynghorydd Chris Williams, Maer Castell-nedd Port Talbot,  Arweinydd Cyngor CNPT y Cynghorydd Stephen Hunt a’r Dirprwy Arweinydd y Cynghorydd Alun Llewelyn, Aelod Cabinet Addysg CNPT y Cyng. Nia Jenkins, a Llywodraethwyr - a chlywed y disgyblion yn perfformio. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Aelod Seneddol Plaid Cymru yn galw am welliannau i wneud safleoedd treftadaeth lleol yn fwy hygyrch

Mae Sioned Williams, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar sut y gellir gwella hygyrchedd ar safle abaty hanesyddol Mynachlog Nedd.

Daeth yr alwad yn dilyn datganiad ar ymgysylltiad cymunedol â safleoedd Cadw a wnaed yn y Senedd gan Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, a amlygodd a chanmol y gwaith partneriaeth diweddar rhwng Cadw ac Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Aelod o'r Senedd Plaid Cymru yn galw ar Llywodraeth Cymru i weithredu i ddiogelu bysiau

Mae Sioned Williams, AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru yn galw ar Llywodraeth Cymru i gymryd camau i ddiogelu gwasanaethau bws yn sgil pryderon a godwyd gan ei hetholwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Wedi'i weld: y Corryn rafftio’r gors galch prin

Braint gweld y Corryn Rafftio'r Gors Galch prin gyda’i rhai ifanc ger Camlas Tennant

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd