Arolwg Defnyddwyr Deintyddion GIG 2022

Yn Chwefror 2022 nes i ofyn Ydych chi'n hapus gyda'ch darpariaeth ddeintyddol GIG? Gofynnais i chi ddweud am eich profiadau, eich pryderon ac unrhyw adborth yr hoffech i mi ei roi i Lywodraeth Cymru. Dyma rhai oโ€™r canlyniadau.

Cofiwch rydw i bob amser yn barod i glywed eich sylwadau a'ch awgrymiadau. Cysylltwch รข mi os hoffech drafod unrhyw agwedd ar eich gwasanaeth deintyddol neu unrhyw agwedd oโ€™ch gofal meddygol.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld รข'r wefan hon yn ymuno รข'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd