Ymweliadau Rhanbarthol 2024

Ers cael fy ethol, rwyf wedi ymdrechu i ymweld â phobl a lleoedd ar draws y rhanbarth, gan gynnal meddygfeydd stryd yn rheolaidd neu ymweld ag amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau lleol. I mi, mae hyn yn rhan hanfodol o'm rôl fel eich cynrychiolydd.Ar y dudalen hon fe welwch yr ymweliadau cymunedol yr wyf yn ymgymryd â nhw drwy gydol y flwyddyn hon. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau o ble rydych chi'n meddwl y dylwn fynd, mater rydych chi'n teimlo y dylwn i glywed amdano, neu grŵp neu fusnes sy'n gwneud gwaith anhygoel yn ein cymunedau - rhowch wybod i mi.

Cliciwch yma i adael sylw neu i ddanfon negesCOFRESTRWCH I DDERBYN DDIWEDDARIADAU

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd