Amgylchedd


Yn 2019, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddatgan argyfwng hinsawdd. Ers hynny mae datganiad o argyfwng natur wedi dilyn hyn. Ers cael fy ethol, rwyf wedi cael y pleser o gwrdd â'r bobl a'r grwpiau sy'n gweithio'n galed i wella ein hamgylchedd lleol ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Cliciwch yma i adael sylw neu i ddanfon neges


11.09.23 - Wedi'i weld: y Corryn rafftio’r gors galch prin


15.08.23 - AS yn galw am weithredu i fynd i'r afael â baw cŵn ar feysydd chwaraeon


08.06.23 - Sioned Williams yn sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru ar laswellt artiffisial


20.03.23 - Skyline Abertawe


23.01.23 - Paneli solar mewn meysydd parcio


COFRESTRWCH I DDERBYN DDIWEDDARIADAU

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd