Ad-Drefnu Ysgolion yng Nghwm Tawe

AS Plaid yn 'siomedig' gydag ymateb y Prif Weinidog ar ad-drefnu ysgolion

Mae’r Aelod o Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi mynegi ei “siom” yn sgil ymateb “anfoddhaol” y Prif Weinidog i bryderon a godwyd ynghylch y cynlluniau i ad-drefnu ysgolion yng Nghwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn lambastio penderfyniad ‘annemocrataidd’ Cyngor i gau ysgolion

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi lambastio penderfyniad “annemocrataidd” Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd er gwaethaf “gwrthwynebiad llethol yn lleol” i’r cynlluniau.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn galw ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ymchwilio i Gynllun Ysgolion CNPT

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ymchwilio i gynllun Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd yng Nghwm Tawe, ac i greu ysgol newydd enfawr ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfweliad BBC Radio Wales 13.07.21

Siaradais â Gareth Lewis ar Radio Wales ynghylch y cynllun i gau ysgolion yng Nghwm Tawe. Roedd y cyhoeddiad ddoe dim ond yn gohirio'r broses i drafod un agwedd o'r cynnig - yr effaith ar y Gymraeg - ymhellach.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn gwrthwynebu cau ysgolion Cwm Tawe yn ffurfiol

Mae’r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi gwrthwynebu cynlluniau Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau 3 ysgol yng Nghwm Tawe yn swyddogol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn gwrthod galwad Plaid Cymru am ymchwiliad cyhoeddus i gau Ysgol Godre’rgraig

Mae AS Plaid Cymru, Sioned Williams, wedi ymateb gyda siom ar ôl i Lywodraeth Cymru wrthod cynnal ymchwiliad cyhoeddus i’r amgylchiadau yn ymwneud â chau Ysgol Godre’rgraig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dolen i'r Hysbysiad Statudol

Dyma'r ddolen i'r Hysbysiad Statudol a gyhoeddwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot gyda'r nod o gau'r ysgolion cynradd sy’n gwasanaethu Godre’rgraig, yr Alltwen a Llangiwg, ac adeiladu  ysgol gynradd enfawr newydd ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn gwneud apêl unfed awr ar ddeg i Gyngor Llafur i arbed ysgolion Cwm Tawe

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Gabinet Llafur Cyngor Castell-nedd Port Talbot i arbed 3 ysgol yng Nghwm Tawe rhag cau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwybodaeth gefndir am yr ad-drefnu arfaethedig

Mae llawer o drigolion Pontardawe, Trebanos, Godre'rgraig ac Alltwen a'r ardaloedd cyfagos yn poeni am y cynlluniau i greu am ysgol gynradd fawr newydd ym Mhontardawe ar safle Ysgol Cwmtawe. Bydd y cynlluniau fel y maent yn cael effaith fawr ar Bontardawe a’r cymunedau cy-fagos a chredaf fod yr adroddiad a'r ymgynghoriad ar y cynlluniau a gyhoeddwyd gan Gyngor CNPT wedi codi nifer o gwestiynau a materion allweddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd