Ad-Drefnu Ysgolion yng Nghwm Tawe

Clymblaid Enfys Castell-nedd Port Talbot yn dangos “egwyddor a chryfder” yn y bleidlais ysgol enfawr newydd

Mae Sioned Williams, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi croesawu’r newyddion bod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi pleidleisio yn erbyn cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd enfawr newydd ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i lais cymunedau gael ei glywed ar Gynllun Ysgolion Cwm Tawe’ - Sioned Williams

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi lleisio ei gwrthwynebiad i gynlluniau a gyflwynwyd mewn adroddiad newydd sydd unwaith eto yn argymell cau ysgolion Cwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Buddugoliaeth yn yr Uchel Lys

Mae Sioned Williams AS wedi croesawu dyfarniad yr Uchel Lys bod penderfyniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot i agor ysgol enfawr newydd cyfrwng Saesneg ym Mhontardawe yn anghyfreithlon, am iddyn nhw fethu ag asesu effaith hyn ar addysg Gymraeg.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn 'siomedig' gydag ymateb y Prif Weinidog ar ad-drefnu ysgolion

Mae’r Aelod o Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams wedi mynegi ei “siom” yn sgil ymateb “anfoddhaol” y Prif Weinidog i bryderon a godwyd ynghylch y cynlluniau i ad-drefnu ysgolion yng Nghwm Tawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn lambastio penderfyniad ‘annemocrataidd’ Cyngor i gau ysgolion

Mae Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi lambastio penderfyniad “annemocrataidd” Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd er gwaethaf “gwrthwynebiad llethol yn lleol” i’r cynlluniau.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid yn galw ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ymchwilio i Gynllun Ysgolion CNPT

Mae AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi galw ar Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ymchwilio i gynllun Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau tair ysgol gynradd yng Nghwm Tawe, ac i greu ysgol newydd enfawr ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfweliad BBC Radio Wales 13.07.21

Siaradais â Gareth Lewis ar Radio Wales ynghylch y cynllun i gau ysgolion yng Nghwm Tawe. Roedd y cyhoeddiad ddoe dim ond yn gohirio'r broses i drafod un agwedd o'r cynnig - yr effaith ar y Gymraeg - ymhellach.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn gwrthwynebu cau ysgolion Cwm Tawe yn ffurfiol

Mae’r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi gwrthwynebu cynlluniau Cyngor Castell-nedd Port Talbot i gau 3 ysgol yng Nghwm Tawe yn swyddogol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn gwrthod galwad Plaid Cymru am ymchwiliad cyhoeddus i gau Ysgol Godre’rgraig

Mae AS Plaid Cymru, Sioned Williams, wedi ymateb gyda siom ar ôl i Lywodraeth Cymru wrthod cynnal ymchwiliad cyhoeddus i’r amgylchiadau yn ymwneud â chau Ysgol Godre’rgraig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dolen i'r Hysbysiad Statudol

Dyma'r ddolen i'r Hysbysiad Statudol a gyhoeddwyd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot gyda'r nod o gau'r ysgolion cynradd sy’n gwasanaethu Godre’rgraig, yr Alltwen a Llangiwg, ac adeiladu  ysgol gynradd enfawr newydd ym Mhontardawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd