Skyline Swansea

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi cael gohebiaeth gan etholwyr yn mynegi eu pryderon am gynllun Skyline Swansea ar Fynydd Cilfái, felly es i draw i sesiwn ymgysylltu galw heibio i edrych yn fanylach ar y cynlluniau a siarad â'r rhai sy y tu ôl i'r cynllun.
Sioned talking to two men at the skyline event
Ces i gyfle i ofyn rhai o’r cwestiynau sydd wedi’u codi gyda mi yn uniongyrchol i’r rhai sydd wedi rhoi’r cynlluniau hyn at ei gilydd - yn enwedig ynghylch diogelu mynediad, yr effaith ar drigolion lleol, a holi cwestiynau ynghylch pa fudd a fyddai i’r gymuned - o ran cyflogaeth, hyfforddiant a chaffael lleol?
Bues i hefyd yn siarad â thrigolion lleol a chlywed eu barn nhw - eu gobeithion neu eu pryderon.
Rwyf wedi gofyn am fanylion pellach a deallaf y byddant ar gael cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno i Gyngor Abertawe.
Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynnig hwn yna gallwch e-bostio'r cyfeiriad canlynol; [email protected] neu [email protected]

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd