Croesawu a dathlu buddsoddiad mewn addysg Gymraeg

Roedd yn bleser mynychu agoriad swyddogol dosbarthiadau newydd a chanolfan trochi Cymraeg yn Ysgol Gymraeg Pontardawe ddydd Gwener diwethaf gyda’r Cynghorydd Chris Williams, Maer Castell-nedd Port Talbot,  Arweinydd Cyngor CNPT y Cynghorydd Stephen Hunt a’r Dirprwy Arweinydd y Cynghorydd Alun Llewelyn, Aelod Cabinet Addysg CNPT y Cyng. Nia Jenkins, a Llywodraethwyr - a chlywed y disgyblion yn perfformio. 

Sioned Williams with school and Council representatives

Pan oeddwn yn Gadeirydd y Llywodraethwyr yno, roeddem bob amser yn chwilio am gyllid i wella’r adeiladau. Gwych gweld yr ysgol o'r diwedd yn cael y buddsoddiad y mae'n ei haeddu. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd