Cynyddwch gynrychiolaeth menywod mewn llywodraeth leol

Yn ddiweddar, fe heriais Lywodraeth Cymru i wneud mwy i gynyddu cynrychiolaeth o fenywod mewn llywodraeth leol.

Roedd 36% o'r cynghorwyr a gafodd eu hethol yn yr etholiadau yn 2022 yn fenywod—cynnydd o 8% ers 2017, ond ymhell o fod ble ddylem ni fod o ran cydraddoldeb.

Er bod dau gyngor yn gydradd o ran rhywedd, mae'r darlun mewn ardaloedd eraill yn annerbyniol, ble mae cynrychiolaeth menywod mor isel ag 18%.

Galwais felly ar y Llywodraeth i wella cynrychiolaeth menywod mewn llywodraeth leol. Gofynnais yn ogystal am ddiweddariad ar y gwaith sy'n cael ei wneud gan y Llywodraeth i archwilio dichonoldeb ac opsiynau posib ar gyfer rhannu swydd yn y Senedd fel rhan o'r gwaith ar gyfer Bil diwygio'r Senedd.

Gwyliwch isod:

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd