Sioned Williams yn lansio Arolwg Tlodi Dŵr

Heddiw, rwy’n lansio arolwg newydd i ddysgu mwy am brofiadau fy etholwyr o dalu eu biliau dŵr.

Mae 10.3% o aelwydydd Castell-nedd Port Talbot ar dariffau cymdeithasol gyda Dŵr Cymru; 9.9% ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac 8.8% yn Abertawe. Mae’r ffigurau hyn yn uwch yng Nghastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr o'u cymharu â'r cyfartaledd yng Nghymru, sef 8.8%.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cyngor ar Bopeth wedi gweld 11% yn fwy o bobl yn dod am gyngor ar ddyledion dŵr a charthffosiaeth yn rhanbarth Gorllewin De Cymru (CNPT, Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe) o gymharu â 2019-20.

Gyda hyn i gyd mewn golwg, mae'n amlwg i mi fod angen cyflwyno mesurau i dorri biliau dŵr i aelwydydd Cymru.

Hoffwn ddysgu felly am eich profiadau o ddelio â biliau a dyledion dŵr. Os ydych yn byw yn rhanbarth Gorllewin De Cymru, hoffwn ofyn i chi rannu eich profiadau â mi, fel bod eich llais yn gallu cael ei glywed.

Gallwch wneud hyn drwy lenwi fy arolwg 

Mae wastad croeso hefyd i chi anfon e-bost ataf ynghylch y mater hwn neu unrhyw fater arall: [email protected]

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd