AS Plaid yn croesawu ychwanegu Dai Tenor, o Bontardawe, i’r Bywgraffiadur

Mae'r AS Plaid Cymru Sioned Williams wedi croesawu ychwanegu’r tenor enwog o Bontardawe, ‘Dai Tenor’, i’r Bywgraffiadur Cymreig yn dilyn ymgyrch leol lwyddiannus.

 

Roedd David John Jones yn denor poblogaidd o Bontardawe, a lwyddodd i gael gyrfa nodedig fel tenor o statws rhyngwladol.

Cafodd David John Jones ei fagu i deulu dosbarth gweithiol, tlawd, ac fe aeth ymlaen i weithio yng ngweithiau tunplat Pontardawe. Ond yn dilyn ei lwyddiant yn lleol ac yn genedlaethol fel tenor, fe berfformiodd am dros ddeng mlynedd ar hugain mewn opera, cyngherddau, oratorios,  a sioeau theatr yn y DU a thu hwnt yn ogystal ag ar y radio, a bu’n gweithio gyda sêr fel y bariton Syr Geraint Evans a’r arweinydd Syr Adrian Boult. Mae llun ohono yn Oriel Enwogion Canolfan Gelfyddydau Pontardawe. Ymddeolodd o ganu ddiwedd y 1950au, gan ddod yn ffigwr adnabyddus yn lleol fel ceidwad parc Pontardawe, a bu farw ym mis Rhagfyr 1978 yn 72 oed.

Nod y Bywgraffiadur Cymreig yw “cyflwyno unigolion a wnaeth gyfraniad pwysig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu'n ehangach”.

llun dyn

Yn dilyn arddangosfa lwyddiannus am ei fywyd rhyfeddol o'r enw 'From Steel to Stage' yng Nghanolfan Dreftadaeth Pontardawe, deiseb leol, yn ogystal â chefnogaeth gan Sioned Williams AS i'w gynnwys yn y Bywgraffiadur, bydd cofnod am fywyd David John Jones a'i yrfa nawr yn ymddangos.

Dywedodd Sioned Williams, AS Plaid Cymru dros  Orllewin De Cymru:

“Rwy’n falch iawn y bydd David John Jones yn cael ei gynnwys yn y Bywgraffiadur Cymreig - mae’n haeddiannol iawn o’r gydnabyddiaeth hon. Mae Dai Tenor yn arwr dosbarth gweithiol yn lleol, ac mae'n hen bryd iddo gael ei gydnabod fel arwr cenedlaethol yn ogystal.

 “Mae traddodiad cryf o gerddorion ac artistiaid dosbarth gweithiol yma yng Nghwm Tawe ac ardal Castell-nedd, ac mae’n hanfodol bod y traddodiad balch hwn yn cael ei nodi yn y llyfrau hanes.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd