AS yn cefnogi gweithwyr addysg uwch

Yr wythnos hon, fe alwodd AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams ar Lywodraeth Cymru i lobïo rheolwyr addysg uwch i gyflwyno cynnig teg o ran cyflogau i weithwyr yn gweithio'n y sector ac i wella pensiynau ac amodau.

Bookshelf full of books

Ategodd llefarydd Plaid Cymru ar Addysg Ôl-16, Sioned Williams ei chefnogaeth i aelodau’r Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU), sydd wedi cymryd camau diwydiannol i fynnu cyflogau ac amodau teg.

Mae UCU wedi rhybuddio bod llwythi gwaith gormodol yn effeithio ar bob lefel o staff, gydag wythnosau 60 awr yn gyffredin, a niferoedd uchel yn nodi straen, gyda'r materion hyn yn effeithio’n arbennig ar y rheini ar gyflogau isel a chontractau ansicr, fel ymchwilwyr ôl-raddedig.

Mewn cwestiwn i’r Gweinidog Addysg, galwodd Sioned Williams AS ar Lywodraeth Cymru i lobïo rheolwyr addysg uwch i gyflwyno cynnig teg o ran cyflogau ac i wella pensiynau ac amodau.

Aeth Sioned Williams ymlaen i ddweud:

“Mae UCU Prifysgol Abertawe wedi galw am gyfarfod pum ffordd rhwng y prifysgolion, y cyrff llywodraethu, UCU, a Llywodraethau Cymru a San Steffan i geisio cyllid pontio brys ar gyfer y staff ymchwil a ddiswyddwyd y mis hwn o ganlyniad i dynnu’r cronfeydd strwythurol yn ôl, a blaengynllunio ar gyfer economi wybodaeth sydd wedi'i hinswleiddio rhag polisïau ariannu stop-start. Felly, beth fu ymateb Llywodraeth Cymru i hyn?"

Gwyliwch isod:

Llun: Photo by Iñaki del Olmo on Unsplash  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd