“Tair blynedd ar ddeg o aros am atebion” ar Drychineb Glofa’r Gleision

Sioned Williams AS yn codi pryderon am yr “oedi” i gwest i drychineb glofaol

A collage of media reports on the Gleision Mining Disaster, the fight to get an inquest, and the delays to getting an update

Mae Sioned Williams AS wedi mynegi “pryder dwfn” am oedi pellach i’r cwest hirddisgwyliedig i Drychineb Glofa’r  Gleision.

Mae bron i 13 mlynedd wedi mynd heibio ers i ddŵr lifo i Lofa’r Gleision ger Cilybebyll, Pontardawe yn dilyn gwaith ffrwydrad arferol, gan arwain at farwolaeth Charles Breslin, David Powell, Philip Hill, a Garry Jenkins.

Ar ôl blynyddoedd lawer o ymgyrchu gan y teuluoedd am gwest, yr oedd Sioned Williams yn rhan ohono, fe wnaeth y crwner orchymyn cwest llawn ym mis Rhagfyr 2022 o’r diwedd.

Er y cytunwyd ar delerau’r cwest ym mis Mawrth 2023, cafodd gwrandawiad cyn cwest a drefnwyd ar gyfer Medi 2023 ei ganslo ar fyr rybudd, ac felly fe ysgrifennodd Ms Williams at Gomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael i fynegi pryderon bod teuluoedd wedi cael eu “gadael yn y tywyllwch”.

Mewn ymateb i’w llythyr gan y Ditectif Brif Uwch-arolygydd Ceri Hughes, fe wnaeth Ms Williams ddysgu bod y broses i gynnal cwest wedi ei “oedi” oherwydd gwybodaeth ddaeth i law yr heddlu yn 2023, ond nad oedd yr heddlu’n “gallu darparu amserlen” ar gyfer y cwest.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Mae teuluoedd y pedwar dyn a gollodd eu bywydau yn Nhrychineb Glofa’r Gleision yn ymwybodol mai’r hyn sy’n bwysig yw canfod y gwir, nid pa mor gyflym y mae hyn yn digwydd. Eto i gyd, mae’n anodd peidio â chytuno bod tair blynedd ar ddeg yn rhy hir o lawer i aros am atebion am yr hyn a ddigwyddodd i’w hanwyliaid.

“Mae’r teuluoedd hyn wedi gorfod brwydro mor galed i sicrhau bod y cwestiynau cywir yn cael eu gofyn, heb sôn am ddod o hyd i’r atebion, ac roedd y cwest i fod yn rhan hanfodol o hynny. Mae’r ffaith fod blwyddyn wedi mynd heibio ers cytuno ar delerau’r cwest yn achosi  mwy o ofid.

“Ers hynny, ni fu unrhyw arwyddion amlwg o gynnydd, ac ni fu cyswllt gan gefnogaeth i ddioddefwyr ychwaith. Am y rheswm hwn gofynnais i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Alun Michael gamu i mewn a sicrhau bod y teuluoedd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf y mae arnynt ei hangen ac yn ei  haeddu.

“Yn syml, nid yw clywed am oedi pellach oherwydd y wybodaeth a dderbyniwyd y llynedd yn dderbyniol.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd