2022 Darpariaeth Deintydd y GIG

Ydych chi'n hapus gyda'ch darpariaeth ddeintyddol GIG? Dwi eisiau clywed am eich profiadau, eich pryderon ac unrhyw adborth yr hoffech i mi ei roi i Lywodraeth Cymru.

denatal tools

Pryd oedd y tro diwethaf i chi ymweld / cael cynnig apwyntiad i weld eich deintydd GIG am archwiliad rheolaidd (check up) ?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd