Teuluoedd Gleision ‘un cam yn nes at gael atebion’ – Sioned Williams

Mae AoS Plaid Cymru, Sioned Williams, wedi croesawu’r datblygiad diweddaraf yn yr ymgyrch i gynnal cwest llawn i farwolaethau pedwar dyn a gollodd eu bywydau’n drasig mewn trychineb pwll glo yng Nghilybebyll yn 2011.

Sioned, representatives of the community council and family members

Sioned Williams AoS, cynrychiolwyr o Gyngor Cymuned Cilybebyll a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Mavis Breslin (gweddw Charles Breslin) a Lynette Powell (gweddw David Powell).

Heddiw, dechreuodd y broses o gytuno’n ffurfiol ar delerau’r cwest, ac fe fydd y Crwner yn cyhoeddi dyddiad y cwest yn dilyn y broses.

I nodi’r achlysur, ac fel rhan o Ymgyrch Gwledd y Gwanwyn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i ddathlu dyfodiad y gwanwyn, plannodd Sioned Williams flodau ceirios ym Mharc y Rhos heddiw i goffau’r rhai a gollodd eu bywydau yn drasig yn Nhrychineb Glofa'r Gleision.

Dywedodd Sioned Williams AoS:

“Y bore yma, ynghyd â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, plannodd teuluoedd rhai a gollodd eu bywydau, cynrychiolwyr y gymuned leol a minnau goeden geirios i gofio am Charles Breslin, David Powell, Philip Hill, a Garry Jenkins. Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gweithio gydag Aelodau’r Senedd i blannu coed mewn lleoliadau o’u dewis yn y rhanbarthau y maent yn eu cynrychioli, a meddyliais y byddai’n briodol dod â’r gymuned ynghyd i blannu coeden wrth ymyl y dram goffa ym Mharc Rhos. Bydd y goeden yn gofeb fyw o'r Drychineb.

“Fodd bynnag, er mor bwysig yw hi ein bod yn coffáu bywydau’r pedwar dyn a fu far mor drasig y diwrnod hwnnw yn 2011, yr hyn sy’n bwysicach fyth yw bod eu teuluoedd yn cael atebion.

“Rwyf wedi bod yn cefnogi galwad y teuluoedd am gwest llawn ers cael fy ethol ac wedi bod yn annog y Crwner i ymateb i’r galwadau hynny. Roeddwn yn falch iawn pan lwyddodd yr ymgyrch fis Rhagfyr diwethaf, wrth i’r Crwner orchymyn i gwest llawn gael ei gynnal.

“Mae wedi cymryd llawer gormod o amser i gyrraedd y pwynt hwn, ond rwy’n falch y bydd teuluoedd yn cael cyfle o’r diwedd i gael atebion i’r cwestiynau y maent wedi bod yn eu holi am y 11 mlynedd diwethaf a mwy. Er na allwn ddod â'r rhai a fuodd farw yn ôl, rwy'n gobeithio y bydd y cwest llawn hwn yn dod ag atebion i’r teuluoedd.

“Mae’r teuluoedd a’r gymuned ehangach yn haeddu gwybod beth ddigwyddodd ac a ellid bod wedi atal y marwolaethau hyn ac maen nhw bellach un cam yn nes at gael yr atebion.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd