Plaid Cymru'n cydsefyll â chymuned LHDTC+ Uganda

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau, Sioned Williams AS wedi galw ar Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y rhai sy’n rhan o raglen Cymru ac Affrica yn cael eu gwarchod, yn dilyn deddfwriaeth homoffobig newydd yn Uganda.

Mynegodd Sioned Williams ei solidariaeth hi a’i phlaid ddydd Mercher gyda chymuned LHDTC+ Uganda, yn dilyn deddfwriaeth newydd yn Uganda a allai weld pobl LHDTC+ yn wynebu dedfrydau o garchar am oes neu hyd yn oed y gosb eithaf am fod yn LHDTC+.

Disgrifiodd Sioned Williams, sy’n cynrychioli Gorllewin De Cymru yn y Senedd, y ddeddfwriaeth, fydd yn dod i rym os caiff ei lofnodi gan yr Arlywydd Museveni, yn un “warthus”, a gawlodd ar Lywodraeth Cymru i sicrhau ei bod yn cymryd o ddifrif ei hymrwymiad dros "ddyletswydd ryngwladol Cymru i ddangos arweiniad ar gydraddoldeb". 

Mae ffoaduriaid LHDTC+ o Uganda sydd bellach yn byw yng Nghymru wedi siarad yn erbyn y Bil, gan rannu hanesion erchyll am fywyd yn Uganda.

Dywedodd Sioned Williams AS:

"Mae Plaid Cymru wedi bod yn falch o weithio gyda Llywodraeth Cymru ar y cynllun gweithredu LHDTC+ i sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop tuag at bobl LHDTC, ond mae’r cynllun hefyd yn ymrwymo i arddangos dyletswydd ryngwladol Cymru i ddangos arweiniad ar gydraddoldeb. Mae pobl sy’n hunan-adnabod yn LHDTC+ yn Uganda mewn perygl o orfod treulio'u bywydau yn y carchar, a gallent gael y gosb eithaf mewn rhai achosion, ar ôl i’r Senedd basio'r Bil newydd yr wythnos diwethaf. 

"Yn ogystal â gwneud hunan-adnabod fel hoyw yn anghyfreithlon am y tro cyntaf, byddai gan ffrindiau, teuluoedd ac aelodau o'r gymuned ddyletswydd i roi gwybod i'r awdurdodau am unigolion sydd mewn perthynas â rhywun o'r un rhyw. Mae Amnesty wedi dweud: 'Bydd y ddeddfwriaeth hynod ormesol hon yn sefydliadu gwahaniaethu, casineb, a rhagfarn yn erbyn pobl LHDTC+… ac yn rhwystro gwaith pwysig cymdeithas sifil, gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol, ac arweinwyr cymunedol.'"

"Fe wyddom am y cysylltiadau niferus sydd gan Lywodraeth Cymru ag Uganda drwy raglen Cymru ac Affrica, gan weithio mewn partneriaeth ar brosiectau a rhaglenni amrywiol. Mae angen felly i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y bobl sydd ynghlwm wrth y prosiectau hynny, a allai fod mewn perygl difrifol oherwydd y ddeddfwriaeth warthus ac erchyll hon, yn cael eu hamddiffyn a'u diogelu, a bod rhaglen Cymru ac Affrica yn fwy cyffredinol yn gyson â’r ymrwymiadau rhyngwladol yng nghynllun gweithredu LHDTC+ Llywodraeth Cymru.

Gwyliwch isod:

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd