Galw am ragor o fuddsoddiad mewn Ymchwil a Datblygu

Yr wythnos hon, galwodd AS Plaid Cymru Sioned Williams ar Lywodraeth Lafur Cymru i wneud mwy i gefnogi Ymchwil a Datblygu yng Nghymru.

Mewn ymateb i gyhoeddiad Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-2024, fe amlygodd yr Aelod o'r Senedd dros Orllewin De Cymru sylw at y tanfuddsoddi hirsefydlog sydd mewn ymchwil a datblygu yng Nghymru, ac fe fynegodd bryderon nad yw’r gyllideb yn ymdrin â hyn yn ddigonol.

Yn ystod dadl yn y Senedd ddoe, dywedodd Sioned Williams:

"Dros y degawd diwethaf, Cymru sydd wedi bod â'r lefel isaf o wariant ymchwil a datblygu fel cyfran o'i gwerth ychwanegol crynswth ymhlith holl wledydd y Deyrnas Gyfunol. Ffactor allweddol yn hyn yw'r diffyg cymharol o gyllid ar sail ansawdd—QR—gan Lywodraeth Cymru i dalu am bethau nad yw grantiau eraill yn eu cynnwys, sy'n peryglu, wedyn, gallu prifysgolion Cymru i gystadlu am y cyllid ymchwil ac arloesi sydd ar gael iddynt, ac mae'r ffigurau yn darlunio hyn yn glir."

Aeth Sioned Williams ymlaen i fynegi ei "siom" nad yw ymchwil a datblygu a'r sector prifysgolion "yn cael eu cefnogi yn ddigonol" gan y gyllideb, gan dynnu sylw at y ffaith "bod y sefyllfa bresennol o ran ein sefyllfa ôl-Brexit, lefel chwyddiant, cyflwr yr economi a'r argyfwng costau byw oll yn fwy o reswm iddynt weithredu i gynnal y sector a'r gwaith ymchwil a datblygu sy'n sail mor bwysig i ffyniant ein cenedl a'n cyfraniad i'r byd."

Gwyliwch ei chyfraniad isod:

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd