Clymblaid Enfys Castell-nedd Port Talbot yn dangos “egwyddor a chryfder” yn y bleidlais ysgol enfawr newydd

Mae Sioned Williams, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, wedi croesawu’r newyddion bod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi pleidleisio yn erbyn cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd enfawr newydd ym Mhontardawe.

Byddai’r cynnig wedi gweld ysgolion cynradd yr Alltwen, Llangiwg a Godre’r Graig yn cau er mwyn adeiladu ysgol cyfrwng Saesneg newydd ar gyfer mwy na 750 o ddisgyblion cynradd ym Mhontardawe.

Wedi'i basio'n wreiddiol gan y weinyddiaeth Lafur flaenorol, cafwyd gwrthwynebiad cryf o fewn y gymuned i'r cynnig. Yn dilyn etholiadau lleol 2022, cynhaliodd y Glymblaid Enfys newydd a ffurfiwyd gan grwpiau Annibynnol a Phlaid Cymru, gyda chefnogaeth cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol a Gwyrdd, adolygiad o’r cynllun.

Dywedodd Sioned Williams AS, sydd hefyd yn byw yn yr Alltwen ac yn gefnogwr ymgyrch Achub ein Hysgolion;

“Rwy’n falch iawn bod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi pleidleisio yn erbyn cynigion ar gyfer ysgol enfawr gynradd newydd ym Mhontardawe heddiw – a fyddai wedi gweld ysgolion cynradd yr Alltwen, Llangiwg a Godre’r Graig yn cau.”

“Mae’r penderfyniad hwn nid yn unig wedi rhoi terfyn ar gynllun diangen ac amhriodol, mae hefyd yn rhoi terfyn ar y ffordd mae Cyngor CNPT wedi gweithredu’n rhy hir yn y gorffennol o dan reolaeth Llafur, ac yn dangos ymroddiad Plaid Cymru a’r Glymblaid Enfys i roi cymunedau wrth galon democratiaeth leol. Diolch i bawb sydd wedi ymgyrchu mor galed dros y canlyniad hwn."

“Cafodd Llafur eu gwrthod yn y blwch pleidleisio yn etholiadau lleol CNPT y llynedd yn rhannol oherwydd eu bod yn anwybyddu anghenion y cymunedau yr oeddent yn eu cynrychioli, gan ddewis gwneud pethau i gymunedau yn hytrach nag ar y cyd gyda nhw. Rhaid i ymgynghori â chymunedau ar unrhyw gynllun fod yn ystyrlon os ydym am i bobl fod â ffydd yn eu democratiaeth leol."

“Mae Plaid Cymru a’r Glymblaid Enfys wedi dangos egwyddor a chryfder wrth ddod i’r penderfyniad hwn, gan ddangos i drigolion y gellir ac y bydd eu barn yn cael ei hystyried pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud.”

“Rwy’n annog y weinyddiaeth a swyddogion i weithio nawr i ddatblygu cynigion ar gyfer adeiladu ysgol newydd ar gyfer Godre’r Graig ac unrhyw welliannau angenrheidiol i ysgolion yr Alltwen a Llangiwg ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi’r cynlluniau newydd hynny.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd