Sioned Williams yn ymuno â gweithwyr yr RCN i fynnu cyflog teg i nyrsys

Heddiw, fe ymunodd Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, â llinell biced y tu allan i Ysbyty Tre Forys, ac wythnos diwethaf, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, lle mae nyrsys yn galw am gyflogau ac amodau teg fel rhan o streic genedlaethol gan Undeb Coleg y Nyrsys (RCN).

Sioned on picket line

Mae RCN Cymru yn parhau i fod mewn anghydfod cyflog gyda Llywodraeth Cymru ers mis Hydref 2021 ynghylch ei ddyfarniad cyflog o 3% ar gyfer staff nyrsio GIG Cymru. Mae’r undeb yn galw am ddyfarniad cyflog sy’n 5% yn uwch na chwyddiant i unioni’r blynyddoedd o doriadau cyflog mewn termau real, sydd wedi arwain at nyrsys yn gadael y proffesiwn a pheryglu diogelwch cleifion.

Dywedodd Sioned Williams:

“Mae’n warthus bod yr un nyrsys hynny a’n hamddiffynnodd yn ystod y pandemig bellach yn defnyddio banciau bwyd ac yn crio ar ôl cyrraedd adref oherwydd y pwysau sydd arnynt a’r ymdeimlad nad ydyn nhw’n cael eu gwerthfawrogi’n ddigonol.

“Mae angen i Lywodraeth Lafur Cymru gadw at eu gwerthoedd honedig, drwy fynd yn ôl at y bwrdd negodi a defnyddio’r holl bwerau sydd ganddynt i gyflwyno gwell cynnig cyflog i nyrsys y GIG yng Nghymru.

“Nyrsys yw asgwrn cefn ein GIG, ond mae cyflogau gwael ac amodau gwaith truenus wedi arwain at ymdeimlad eang o anobaith yn y proffesiwn.”

Ychwanegodd:

“Roeddwn yn falch o ymuno â gweithwyr RCN yn Nhre Forys heddiw ac ym Maglan wythnos diwethaf. Mae ond yn iawn i’r rhai sy’n gofalu amdanom dderbyn gofal eu hunain, a dyna pam y mae Plaid Cymru a minnau’n llwyr gefnogi galwadau’r RCN ac yn sefyll gyda nyrsys a holl weithwyr y sector cyhoeddus yn eu galwad dros gyflogau ac amodau teg.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd