AS yn llongyfarch Tenis Castell-nedd am gael eu cydnabod gan wobr tenis cymunedol

A hithau’n ddechrau Pencampwriaeth Tenis Wimbledon, mae AS Plaid Cymru dros Orllewin de Cymru, Sioned Wiliams wedi llongyfarch criw o drigolion Castell-nedd sydd wedi mynd ati i adnewyddu cyrtiau tenis y dref ar gael eu cydnabod gan yr LTA (Lawn Tennis Association) yng ngwobrau blynyddol y mudiad fel un o’r Prosiectau Tenis Cymunedol gorau yn y DU.

Ffurfiwyd Tenis Castell-nedd yn 2018 gan breswylwyr ardal Heol Dyfed gyda’r bwriad o ail agor cyrtiau tenis oedd wedi bod ar gau ers 10 mlynedd.  Mewn llai na tair blynedd gwnaeth y grwp o wirfoddolwyr lwyddo codi £130,000 gan Tenis Cymru a Chwaraeon Cymru i osod wyneb newydd ar y cyrtiau a chodi ffensys cadarn newydd.

dyn a menyw yn siarad

Mae’r grwp yn falch iawn o sicrhau bod yr adnodd ar gael i’r gymuned gyfan ac wedi cadw’r pris o logi cwrt o fewn cyrraedd pawb.  Mae’r cyrtiau’n cael eu defnyddio gan yr Urdd ac ysgolion lleol gan gynnwys Ysgol Gymraeg Castell-nedd sy’n chwarae ar y cyrtiau bob dydd y tymor hwn.  Trefnwyd hyfforddiant tenis i blant yn rheolaidd ac mae sesiwn tenis cymdeithasol i oedolion yn cael ei gynnal bob prynhawn dydd Sadwrn i’r rheiny sydd am chwarae a gwneud cyfeillion newydd.

Meddai Sioned Williams AS:

“Mae’r prosiect yn enghraifft o rym cymuned yn cydweithio er mwyn gwella ardal o’r dref oedd wedi dirywio er da. Llongyfarchiadau mawr i bawb sy’n gysylltieidig â Tenis Castell-nedd am eu gwaith gwych yn hyrwyddo tenis yn y gymuned ac am y gydnabyddiaeth mae’r prosiect wedi ei dderbyn. Mae’n wych gweld, er gwaethaf heriau Covid, bod y cyrtiau yn nawr ar agor.”

Mae Tenis Castell-nedd yn estyn croeso i bawb sydd eisiau gwybod mwy am y prosiect i ymweld â nhw ddydd Gwener yr 2ail o Orffennaf rhwng 4yh a 7yh pan fydd cyfle i ymweld â’r safle a rhoi cynnig ar fwrw pêl.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd