Sioned yn dathlu 100 diwrnod yn y Senedd

Mae'n 100 niwrnod ers i fi gael fy ethol yn AS dros Orllewin De Cymru.  Mae wedi bod yn fraint enfawr i fedru codi llais dros bobl fy rhanbarth a hefyd godi materion fel llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldebau.  Byddaf yn parhau i herio penderfyniadau pan fo angen a dwyn Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif i sicrhau Cymru decach. Dyma rai delweddau sy'n cyfleu fy nghan niwrnod cyntaf yn y rôl.

Sioned Williams

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd