Arolwg Canol Tref Castell-nedd

Mae canol ein trefi yn wynebu heriau enfawr. Ers cael fy ethol, rwyf wedi siarad â llawer o drigolion a pherchnogion busnesau am lawer o'r heriau hyn, yn ogystal â'r cyfleoedd ar gyfer twf ac adfywio.

O ganlyniad i gau Marks and Spencer yn fuan a chwestiynau o'r newydd am ddyfodol canol tref Castell-nedd, rwy'n gofyn am eich barn ar yr holl faterion sy'n ymwneud â'r dref. Ceisiwch ateb pob cwestiwn os gwelwch yn dda.

Bydd eich atebion yn helpu i lywio fy nghwestiynau i awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â’r camau gweithredu y byddaf yn eu cymryd i gefnogi canol tref sy’n gryfach, yn fwy diogel a mwy bywiog.

Fel pa un o’r canlynol ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd