Fy wythnos 21-27 Tachwedd

Wythnos brysur eto! Dyma crynodeb byr  o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yr wythnos hon yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth.

Galwais ar Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad annibynnol o wasanaethau plant ledled Cymru, yn dilyn cyhoeddi adroddiad ar achos trasig Logan Mwangi, 5 oed o Ben-y-bont ar Ogwr, a gafodd ei lofruddio ym mis Gorffennaf 2021. Darllenwch fwy yma: AS Plaid yn galw am adolygiad gan Lywodraeth Cymru yn dilyn achos Logan Mwangi - Sioned Williams AS (Cymraeg)

 Gofynnais i Lywodraeth Cymru pa gymorth ariannol sydd ar gael i’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd a darodd Melincryddan, Castell-nedd a sut y byddant yn cefnogi Cyngor CNPT, sydd wedi gwario miloedd o bunnau ar gostau glanhau, i sicrhau gwell fesurau atal llifogydd.  https://fb.watch/h8aHsJtCqy/

 Ymunais ag aelodau UCU Abertawe ar y llinell biced ym Mhrifysgol Abertawe i gefnogi eu streic am gyflog teg, pensiynau teg a gwell sicrwydd swydd.

Cwrddais â phrotestwyr ddaeth i’r Senedd i ymgyrchu yn erbyn gormes llywodraeth Iran. Mae'r frwydr dros gyfiawnder, hawliau dynol a chydraddoldeb i fenywod yn frwydr fyd-eang. #MashaAmini

Ac roedd yn bleser croesawu Hanna Morgans i'r Senedd yr wythnos hon, fel rhan o'i gwobr am ennill cystadleuaeth siarad cyhoeddus Her Sefydliad Morgan a drefnwyd gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod yr Urdd, ac a feirniadwyd eleni gan Llyr Gruffydd AS. Mae Hanna, sydd yn ddisgybl yn Ysgol Bro Teifi, wedi bod yn dysgu am fy ngwaith fel AS. Pob lwc yn y dyfodol Hanna!

Ac yn olaf lawnsiais cystadleuaeth i wahodd pob plentyn oed ysgol gynradd yn siroedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phenybont i gymryd rhan yn fy nghystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig!

Ebostiwch eich llun at [email protected] DYDDIAD CAU 12.12.22

Gallwch ddarllen mwy o fy areithiau Senedd a chwestiynau yma: Sioned Williams AS (senedd.cymru)

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd