Fy wythnos 14-20 Tachwedd

Trosolwg cyflym o rai o'r pethau rydw i wedi bod yn eu gwneud yn y Senedd ac o gwmpas y rhanbarth yr wythnos hon.

Wythnos yma yn i Siamber gofynnais pa gamau y mae Gweinidog yr Economi yn eu cymryd i sicrhau cydraddoldeb i fenywod yn y gweithle ar ôl i adroddiad ddangos cynnydd yn y bwlch rhwng cyflog dynion a menywod mewn gwaith llawn amser. https://fb.watch/gUQUG0hxNm/

Siaradais hefyd, mewn dadl yn y Senedd am yr angen am fwy o Doiledau Changing Places, i helpu pobl anabl a’u teuluoedd i gael mynediad i fwy o leoedd y tu fas i’r cartref. https://fb.watch/gUQ-IeJZ0Z/

Mewn digwyddiad yn y Senedd i hybu gwlân Cymreig, cwrddais i â Mair Jones o Gilybebyll a chlywed am ei gwaith gydag Inswleiddio Gwlân Cymru sy’n cefnogi cynhyrchwyr gwlân Cymreig a datgarboneiddio. Hefyd nes i gefnogi galwadau ymgyrch #WarmThisWinter Climate Cymru i sicrhau mwy o gefnogaeth i’r rhai sy’n wynebu tlodi tanwydd a gweithredu ar insiwleiddio a datblygu ynni adnewyddadwy. Nodais hefyd #DiwrnodCOPDyByd gydag Asthma+Lung UK Cymru.

Nôl yn Abertawe cwrddais i â grŵp o bobl ifanc sy’n cael eu cefnogi gan Prosicet Bloom Barnardos Cymru i drafod eu profiadau fel rhan o’m gwaith gyda Phwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd.

Ar ddyddd Gwener cynhaliais gymhorthfa cymunedol yng Nghanolfan Phoenix, Townhill i helpu trigolion lleol gyda'u pryderon a a cwrdd â'r Cydlynydd Ardal Leol Bethan McGregor a SCCH Sam Butler.

Gallwch ddarllen mwy o fy areithiau Senedd a chwestiynau yma: Sioned Williams AS (senedd.cymru)

  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd