Galw ar Lywodraeth Cymru ‘i beidio ag esgeuluso cymunedau’r Cymoedd’ yng nghynlluniau Metro

Mae AS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Sioned Williams, wedi annog y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd, Lee Waters, i “wella’n sylweddol” y cynlluniau cyfredol i adeiladu Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru gan fod y cynlluniau fel ag y maen nhw’n “anwybyddu fwy neu lai yn llwyr” Cymoedd Tawe ac Afan.

gorsaf drennau

Cododd Sioned Williams y mater yr wythnos hon yn y Senedd, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru o fapiau rhagarweiniol yn amlinellu’r llwybrau newydd arfaethedig. Mewn ymateb, cyfaddefodd y Gweinidog fod “llawer mwy y mae angen i ni ei wneud yn y de orllewin.”

Dywedodd Sioned Williams:

“Bythefnos yn ôl, wrth ddatgan bod argyfwng hinsawdd yn golygu bod angen i ni newid ein ffordd o deithio, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad ar gyfer metro bae Abertawe a gorllewin Cymru, gan nodi bod 17% o allyriadau carbon yng Nghymru yn dod o drafnidiaeth, a'n bod felly angen i bobl symud i ddulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy.

“Mae mapiau o’r cynlluniau arfaethedig yn cynnwys bylchau mawr o ran datblygu trafnidiaeth i wasanaethu Cymoedd Tawe ac Afan - mae’r cymunedau hyn yn cael eu hanwybyddu fwy neu lai yn llwyr yn y cynigion cyfredol.”

Ychwanegodd Sioned Williams:

“Mae Plaid Cymru wedi dadlau ers cryn amser dros fetro yng ngorllewin Cymru, a chredwn y dylai rhaglen metro orfod cynnwys rheilffyrdd neu reilffordd ysgafn i gysylltu cymunedau cymoedd y gorllewin. Mae'r bylchau hyn yn y cynlluniau felly yn siomedig o ystyried y buddion economaidd, gwyrdd a chymdeithasol a ddaw yn sgîl y cysylltiadau hynny.

“Gofynnais i Lywodraeth Cymru egluro pam nad oes bwriad, hyd yn oed yn yr hirdymor, i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau trafnidiaeth yng Nghymoedd Tawe ac Afan i helpu preswylwyr i gael mynediad hawdd at drafnidiaeth.

“Cyfaddefodd y Dirprwy Weinidog ei fod yn cytuno â fy nadansoddiad bod Cymoedd Tawe ac Afan mewn perygl o gael eu gadael ar ôl yn y cynlluniau hyn. Ni welaf felly unrhyw reswm pam na all y Llywodraeth wella'r cynigion hyn yn sylweddol. Mae'n hollbwysig nad yw Llywodraeth Cymru'n esgeuluso cymunedau'r Cymoedd. Ni ddylai unrhyw gymuned yn y de orllewin gael ei gadael ar ôl gan y cynlluniau hyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd