Me, Myself and I

Mae llawer o dudalennau yng Nghynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Dementia yn amlinellu sut y gallwn ni gyd leihau ein tebygolrwydd o ddatblygu dementia, gohirio ei gychwyn, a lleihau’r stigma a’r gwahaniaethu a all arwain at wneud pobl yn amharod i geisio cymorth a chyngor.

Y bore yma cefais y pleser o ymweld â Grŵp Cymunedol Me Myself and I Castell-nedd Port Talbot, gan eistedd a sgwrsio ag aelodau’r grŵp cyfeillgarwch.
Gan weithio’n wreiddiol allan o leoliad blaen siop yn 2013, a nawr yn perchnogi adeilad hen Ysgol Gynradd Brynhyfryd yn Llansawel, mae Me Myself and I yn hyb cymunedol sy’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys cefnogaeth emosiynol, tawelwch meddwl a chyfleoedd i bobl sy’n byw gyda dementia a/neu eu teuluoedd i gymdeithasu mewn lleoliad cynnes a chroesawgar.
Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod am i Gymru fod yn wlad lle mae pobl â dementia yn teimlo eu bod yn cael eu deall, eu cynnwys, a'u gwerthfawrogi. Os felly, dylent ymweld â Me, Myself and I – lle mae'r weledigaeth honno eisoes yn realiti.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd