Caru Castell-nedd

Ar ôl aros yn eiddgar am yr ychwanegiad newydd hwn i Gastell-nedd, roedd yn bleser ymweld â Rosa’s Bakery ar eu hail ddiwrnod o fod ar agor. Roedd y croeso cynnes yn gyferbyniad gwych i’r tywydd oer, gwlyb y tu fas. Beth am y bwyd a'r diod? Yn syml, roedd y coffi a croissant ymhlith y gorau rydw i wedi'i gael! Yn bendant mae hwn yn lle gwerth ymweld ag e.

Sioned in front of a counter full of cakes and staff members behind counter

Fe wnes i bicio i mewn i Y Lle Da hefyd - siop sero gwastraff gyntaf Castell-nedd. Gydag amrywiaeth eang o nwyddau, nid yw'n syndod eu bod yn tyfu'n fwyfwy poblogaidd ers agor sawl wythnos yn ôl.


Yn olaf, es i Oriel Stryd y Frenhines a siarad â Beth am yr amrywiaeth eang o arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau y maent naill ai'n eu cynnal neu'n eu cynllunio. Rwyf wrth fy modd yn ymweld ag orielau. Dros y pum mlynedd diwethaf maent wedi tynnu sylw at dalent leol ac wedi darparu llwyfan i artistiaid hen a newydd.


Boed yn newydd neu’n hirsefydlog, mae busnesau fel y rhain a’r bobl angerddol y tu ôl iddynt yn ychwanegu at gymeriad Castell-nedd. Rwy'n dymuno pob lwc iddynt a’r llu o fusnesau annibynnol gwych eraill yng nghanol y dref!

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd