Arolwg newydd i geisio sicrhau dyfodol cryf a mwy llewyrchus i Gastell-nedd

Mae Sioned Williams AS yn cynnal arolwg o drigolion a busnesau i geisio dod o hyd i gyfleoedd newydd yn sgil cau M&S

Mae Sioned Williams AS, sydd â’i swyddfa etholaeth yng Nghastell-nedd ers iddi gael ei hethol, wedi creu arolwg i gasglu barn trigolion a busnesau lleol am ganol y dref.

Mae’r cam wedi’i gymryd yn sgil cau cangen Castell-nedd o Marks and Spencer’s, sydd wedi codi cwestiynau gan bobl leol am ddyfodol canol y dref.

Bydd yr arolwg yn cael ei lansio heddiw (Mai 3ydd 2024) ar wefan Sioned Williams AS ac ar ei chyfrifon cyfryngau cymdeithasol a bydd copïau papur hefyd yn cael eu dosbarthu i fusnesau lleol.

Dywed Ms Williams y bydd yr atebion o'r arolwg yn helpu i lywio ei chwestiynau i'r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru o ran bachu ar a  gwireddu cyfleoedd i'r dref.

Dywedodd Sioned Williams AS, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru:

“Mae Castell-nedd wedi ei bwrw’n drwm gan y newyddion y bydd Marks and Spencer’s yn cau cyn bo hir, ac mae trigolion yn gofyn cwestiynau am yr hyn y mae hyn yn ei olygu i ddyfodol y dref.

“Rwyf wedi bod yn defnyddio fy amser yn ystod yr wythnosau diwethaf i gwrdd â thrigolion, perchnogion busnesau a’r Ffederasiwn Busnesau Bach am yr heriau y mae Castell-nedd yn eu hwynebu, ac mae yna gyfleoedd i fanteisio arnynt i sicrhau twf ac adfywiad.

“Nod fy arolwg newydd yw casglu safbwyntiau o bob rhan o Gastell-nedd a’r cyffiniau, er mwyn helpu i lywio fy nghwestiynau i’r awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru o ran manteisio ar y cyfleoedd hynny a’u gwireddu.

“Mae canol ein trefi yn parhau i fod yn ganolbwynt i’n cymunedau, ac mae hyn yn arbennig o wir am Gastell-nedd, gyda’i marchnad wych a hanesyddol, ei phrif orsaf reilffordd ac amrywiaeth o siopau a chaffis annibynnol. Mae’n un o’r rhesymau pam y dewisais y dref fel lleoliad fy swyddfa yn y Senedd, ac mae’n un o’r rhesymau pam yr wyf am barhau i frwydro am ddyfodol cryfach a mwy llewyrchus i ganol tref Castell-nedd.”

I ddweud eich dweud, cliciwch yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd