Cymhorthfa Cymunedol Aberafan

Cynhaliais gymhorthfa gymunedol gynhyrchiol iawn yn ddiweddar yng Nghanolfan St Paul’s yn Aberafan.

Braf oedd cael cwmni Cyng. Andrew Dacey, Gareth o Tai Tarian a'r PCSO lleol, Kasia. Buom yn siarad â thrigolion lleol am faterion yn ymwneud â thai ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a bydd fy nhîm a minnau’n yn dilyn i fyny ar y materion hyn. Roedd hefyd yn wych dal i fyny gyda Swyddogion Cymunedol Gwasanaeth Ieuenctid CNPT Andrew a Stuart ac actifyddion lleol fel Chris a Kym sy'n gweithio'n frwd i gefnogi'r gymuned leol a gwella sefyllfaoedd y mwyaf difreintiedig.

Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech eu trafod gyda mi ffoniwch 01639 203204 neu e-bostiwch [email protected] 

Sioned, PCSO Kaisa, Andrew and Gareth sitting behind a desk

PCSO Kaisa, Gareth Thomas (Tai Tarin), Sioned a Cyng Andrew Dacey

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd