Arolwg Defnyddwyr Bysus 2022

Ydych chi'n hapus gyda'ch gwasanaeth bws lleol? Beth yw eich barn am yr amserlen, lleoliadau aros, gorsafoedd ac ati? Ydych chi'n teimlo'n ddiogel wrth ddefnyddio'r bws? Dyma eich cyfle i dweud eich dweud a gadael i mi wybod sut y gallaf helpu i wella'r gwasanaeth hanfodol hyn.

bysus_2022.png

Ydych chi'n ddefnyddio’r bws yn rheolaidd?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd