Arolwg Defnyddwyr Bysus 2022

Ydych chi'n hapus gyda'ch gwasanaeth bws lleol? Beth yw eich barn am yr amserlen, lleoliadau aros, gorsafoedd ac ati? Ydych chi'n teimlo'n ddiogel wrth ddefnyddio'r bws? Dyma eich cyfle i dweud eich dweud a gadael i mi wybod sut y gallaf helpu i wella'r gwasanaeth hanfodol hyn.

bysus_2022.png

Ydych chi'n ddefnyddio’r bws yn rheolaidd?